Elfogadták a termékdíj törvényt

A Parlament 2011. június 27-én elfogadta a környezetvédelmi termékdíj rendszerének átalakításáról szóló törvényjavaslatot, melyről 2011. június 9-ei cikkünkben már mi is beszámoltunk. Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy mi változott korábbi cikkünkben bemutatott törvényjavaslathoz képest a végleges törvényben:

  • A leglényegesebb változás, hogy az elfogadott végleges törvényjavaslat visszaállítja a belföldi előállítású csomagolások esetében a (csomagolást alkotó) csomagolóeszköz gyártójának kötelezettségét, ezáltal a kötelezettséggel érintettek köre jelentősen csökken. Kedvező változás még, hogy az újrahasználható csomagolóeszközökkel kapcsolatban nem kell megfizetni a termékdíjat, ha az első forgalomba hozó, vagy saját célú felhasználó alá tudja támasztani, hogy az adott csomagolási típust 75%-nál magasabb arányban helyezte fogalomba.
  • A reklámhordozó papír esetében a kötelezett az általános szabály alakul, vagyis az első belföldi forgalomba hozó vagy saját célú felhasználó (eddig e termékkör esetében a kötelezett az első belföldi forgalomba hozó első vevője volt).
  • Mégsem csökken a  termékdíj megfizetésének elmulasztása miatt fizetendő termékdíj-bírság.  A bírság mértéke a hiány 100%-a marad (az eredetileg benyújtott javaslat szerint ez csak 50%-a lett volna). Magunk részéről a büntetés ilyen magas mértékét – egy ilyen adónem esetében – továbbra is szakmaiatlannak és értelmetlennek tartjuk.
  • Változnak a nyilvántartási és bevallási szabályok. 2012-ben a befizetendő nettó termékdíj összegét az eddigi havi bontás helyett negyedéves bontásban kell nyilvántartani, míg a bevallást – általános szabályok szerint – továbbra is negyedévente kell benyújtani. 2013-tól megmarad a negyedéves nyilvántartási kötelezettség, de éves bevallási kötelezettsége lesz az érintetteknek (a tárgyévet követő január 20-ig).
  • 2013-tól választási lehetősséggel lehet élni a termékdíj megfizetésével kapcsolatban. Az egyik lehetőség, hogy a kötelezett negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napján, az általa nyilvántartott, az adott tárgynegyedévre vonatkozó tényleges termékdíjat fizeti meg. A másik lehetőség pedig, hogy a tárgyévet megelőző év adott tárgynegyedévében ténylegesen megfizetett termékdíj 120%-át fizeti meg, melyet a tárgyév utolsó negyedévét követő hó 20. napján a tényleges éves kötelezettsége szerint korrigálva vall be és fizeti meg.
  • Kikerült az elfogadott törvény szövegéből, hogy a termékdíj adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül (az eredeti javaslat még tartalmazta), hiszen ez egyértelmű annak alapján is, hogy eljárásjogi szempontból az Adózás rendjéről szól törvény vonatkozik rá.
  • A termékdíj-köteles termék megsemmisülése esetén csak az elháríthatatlan külső okból bekövetkezett megsemmisülés feletti mennyiség, illetve leltárhiány esetén a törvény végrehajtási rendeletében meghatározott elszámolható hiányt meghaladó mértékű leltárhiány után keletkezne termékdíj-fizetési kötelezettség.
  • Az elfogadott törvény értelmében számla alapján mégsem vállalható át a termékdíj-fizetési kötelezettség a belföldi előállítású reklámhordozó papír esetén az első belföldi forgalomba hozó által.
  • A csekély és kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozó, vagy saját célú felhasználó kötelezett termékdíj átalányra való jogosultság vizsgálatakor a tárgyévet megelőző év éves értékesítési nettó árbevételét kell vizsgálni az eddigi éves árbevétel helyett.