A Kormány 2016. május 3-án az Országgyűlés elé terjesztette az adótörvény-módosításokra vonatkozó javaslatait. A javaslat lényeges pontjait az alábbi linkeken elérhető összefoglalóinkban találják.

Adócsomag I. – Társasági adó

Lényeges változások várhatóak a társasági adózásban. Az OECD által támasztott követelményeknek történő megfelelés érdekében jelentősen módosulnának a jogdíjhoz kapcsolódó kedvezmények.

https://orientax.hu/hir/adocsomag-i-tarsasagi-ado

Adócsomag II. – Szja és TB

Az személyi jövedelemadózás változásai közül az adómentes mobilitási célú lakhatási támogatással kapcsolatos kedvezmények tervezett bevezetése emelhető ki, egyebekben főleg pontosításokat tartalmaz a javaslat. Említésre méltó, hogy megszűnne a harmadik országbeli állampolgár kiküldetése meghosszabbításának bejelentésével elérhető társadalombiztosítás mentesség, illetve, hogy új szociális hozzájárulási kedvezmények kerülnének bevezetésre.

https://orientax.hu/hir/adocsomag-ii-szja-es-tb

Adócsomag III. – Áfa és Jövedéki adó

Az Áfa törvényt érintő változások közül említésre méltó, hogy újabb termékek, szolgáltatások kerülnek kedvezményes kulcs alá, és bővülne a fordított adózás alá eső termékek, szolgáltatások köre is.  Továbbá, emelkedne a gázolaj, a benzin és a petróleum, illetve a dohánytermékek jövedéki adója a tervezet szerint.

https://orientax.hu/hir/adocsomag-iii-afa-es-jovedeki-ado

Adócsomag IV. – KKV szektort érintő változások

A kkv szektor speciális adózási formái közül a kisvállalati adó változik legtöbb ponton.

https://orientax.hu/hir/adocsomag-iv-kkv-szektort-erinto-valtozasok

Adócsomag V. – Egyéb adók

Az alábbiakban a helyi adók, gépjárműadó, cégautó, reklámadó, népegészségügyi termékadó, illetékek, pénzügyi tranzakciós illeték tervezett változásait gyűjtöttük össze.

https://orientax.hu/hir/adocsomag-v-egyeb-adok

Adócsomag VI. – Adózás rendje

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: „Art.”) is több helyen módosulna a javaslat alapján. A változások közül kiemeljük a feltételes adómegállaptási határozatokban leírt tényállás megvalósulásának ellenőrzésére irányuló újfajta ellenőrzéstípus bevezetését.

https://orientax.hu/hir/adocsomag-vi-adozas-rendje

Adócsomag VII. – Számviteli törvény

A számviteli törvény javasolt változásai főként a jogszabály szövegének pontosítására irányulnak. Kiemelendő változás, hogy a hitelintézetek csak 2018 januárjától lesznek kötelesek alkalmazni az IFRS-eket.

https://orientax.hu/hir/adocsomag-vii-szamviteli-torveny