Extraprofit különadó változások

Többször is írtunk már a 2022. június 4-i kormányrendelettel bevezetett különadókról. A legújabb fejlemények szerint 2022. július 19-étől máris változik a jogszabály.

Az 197/2022. (VI. 4.) számú kormányrendelettel hét gazdasági szektort érintően bevezetett különadókat egy 2022. július 18-i újabb rendeletével máris módosítja a kormány. A 118. számú Magyar Közlönyben megjelent 257/2022. (VII.18.) számú Korm.rendelet számos változást tartalmaz, amelyek a kihirdetést követő napon, azaz 2022. július 19-én már hatályba is léptek.

Banki különadó

Az új banki különadó alapja az eredetileg kihirdetett szabályok szerint a Helyi adó tv. szerinti, az adóévet megelőző adóévi éves beszámoló alapján meghatározott nettó árbevétel lett volna. A módosítás ezt pontosítja, és kiveszi az adóalapból egyrészről a futamidő közben vagy futamidő végén visszavett, majd értékesített eszközök könyv szerinti értékét (ide nem értve azt az összeget, amely a pénzügyi lízingbe adott eszköz beszerzési értékeként került elszámolásra), másrészt azt a nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó bevételt, amelyet a Helyi adó tv. 40/D. § (2) bekezdés f) pontja – azaz az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint elkészítő vállalkozóra vonatkozó szabályok – alapján egyébként nettó árbevételt növelő tényezőként kell figyelembe venni.

Értékpapír-kereskedelmet érintő tranzakciós illeték

A pénzügyi szektort érintő másik változás, hogy az értékpapír-kereskedelmet 2022. augusztusától terhelő új tranzakciós illeték alól már nem csak akkor mentesül a pénzügyi eszköz vétele, ha a befektetési szolgáltatást a Magyar Államkincstár vagy a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény nyújtja, hanem akkor is, ha a vétel magánszemély javára történik, vételenként 20 ezer forintot meg nem haladó értékben. A mentesség nem érvényesíthető, ha a magánszemély egyéni vállalkozói minőségében vásárol értékpapírt.

Az értékpapír-kereskedelmet érintő tranzakciós illeték hatályát továbbá – a pénzügyi tranzakciós illetékhez hasonlóan – kiterjesztik, mégpedig a befektetési szolgáltatási tevékenységet Magyarországon a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) szerinti határon átnyúló szolgáltatásként végző személyekre. Nekik 2022. szeptember 1-jéig – vagy ha 2022. augusztus 31-ét követően válnak az illeték alanyává, akkor az alannyá válást követő hónap 1. napjáig – be kell jelentkezniük az állami adóhatósághoz, nyilvántartásba vétel céljából.

Biztosítási pótadó

A biztosítási pótadóra vonatkozó rendelkezések is változnak, a 2022. november 30-ig fizetendő pótadóelőlegre vonatkozóan. Az adóelőleg számításának alapja továbbra is a 2021. július 1-jétől 2022. június 30-ig elszámolt biztosítási díjak összege, azonban nem a 2022-re érvényes magasabb, hanem a 2023-ra érvényes alacsonyabb pótadómértékkel kell az adóelőleget kiszámolni.

Légitársaságok hozzájárulása

Pontosításra kerül a légitársaságok különadójának adóalanyi köre. Azok a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) szerinti földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezetek a hozzájárulás fizetésére kötelezettek, amelyek az utas- és poggyászkezelési tevékenységet látják el.

Népegészségügyi termékadó

A rendelet tovább pontosítja a június 4-i kormányrendelettel már módosított népegészségügyi termékadó-köteles termékek körét, meghatározását. Egyértelműsíti, hogy nem minősül adóköteles terméknek (előrecsomagolt cukrozott készítménynek) a kenyér és a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti vizes zsömle és tejes kifli, továbbá módosítja az energiaitalokra és a sós snack termékekre (amelyeket ropogtatnivalókká nevez át) vonatkozó termékmeghatározásokat, a snackek esetében két kedvezőbb, egy 90 forint/kilogrammos és egy 65 forint/kilogrammos adóval terhelt kategóriát bevezetve.