Ezekre a változásokra számíthatnak 2025-től a társas és egyéni vállalkozók

Frissítés: a beadott módosító indítványok alapján a cikkben tárgyalt rendelkezések kikerültek az őszi adócsomagból.

A 2023-as őszi adócsomag alapján 2025-től több fontos jogszabályváltozás várható a társas vállalkozók és egyéni vállalkozók kötelezettségei kapcsán.

Megváltozna a minimálbér definíciója és kivezetnék a 112,5%-os adóalapot

A javaslat szerint 2025-től egyszerűsítenék a biztosított társas vállalkozók és egyéni vállalkozók minimum járulék alapjára vonatkozó szabályozást, amely alapján a járulék alapját minden esetben a minimálbér figyelembevételével lenne szükséges megállapítani. Tehát megszüntetnék azt a rendelkezést, hogy a garantált bérminimum vonatkozásában szükséges minimum társadalombiztosítási járulékot fizetnie a társas vállalkozónak és egyéni vállalkozónak abban az esetben, ha főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel. Ezen rendelkezést a fentnevezett vállalkozók kapcsán alkalmazandó minimum szociális hozzájárulási („szocho”) adóalap meghatározása vonatkozásában is leköveti a jogszabály módosítási javaslat. Továbbá szintén kivezetnék a 112,5% adóalapnövelő tételt, tehát a minimum szociális hozzájárulási adóalapot a minimálbér 100%-án kellene a továbbiakban meghatározni. Ennek megfelelően a társas vállalkozók és egyéni vállalkozók a módosítás alapján még akkor is 25%-os megtakarítást érhetnének el a havi társadalombiztosítási és szocho kötelezettségek kapcsán, ha keresetük nem éri el a minimálbért.

A fentieket számszerűsítve a jelenleg alkalmazandó minimálbért és garantált bérminimumot figyelembe véve, egy középfokú iskolai végzettséget igénylő tevékenységet folytató társas vállalkozó esetében a minimum tb és szocho kötelezettségek a következőképpen módosulnának (feltételezve, hogy nem vesz igénybe semmilyen kedvezményt):

Kötelezettség megnevezése2023-ban2025-ben (havi, éves)
Társadalombiztosítási járulékHavi 54 834 Ft, évi 658 008 FtHavi 42 920 Ft, évi 515 040 Ft
Szociális hozzájárulási adóHavi 43 349 Ft, évi 520 188 FtHavi 30 160 Ft, évi 361 920 Ft
ÖsszesenHavi 98 183 Ft, évi 1 178 196 FtHavi 73 080 Ft, évi 876 960 Ft

Tekintve, hogy a minimálbér rendszerint évről-évre növekszik, a fenti számok 2025-ben már várhatóan magasabbak lesznek.

Az egyéni vállalkozók esetében 2025-től azonban teljesen megszüntetnék a társadalombiztosítási járulékalap jövedelemhez kötését, azaz kizárólag a minimálbér után kellene megfizetniük a járulékokat. Tehát ha egy egyéni vállalkozó 12 millió Ft-ot keres éves szinten, akkor is csak fixen a fenti járulékterheket kellene megfizetnie. Ezzel szemben a jelenlegi rendszerben egy átalányadózó esetén negyedévente szükséges figyelni, hogy mikor haladja meg az adóköteles jövedelme (tehát a jelenleg adómentes, 1 392 000 Ft-ot meghaladó jövedelem) a görgetett járulékalapját és az afeletti rész után már a 18,5% -os társadalombiztosítási járulékot kell megfizetnie (a jövedelmét terhelő 13% szocho és 15% szja megfizetése mellett).

Nem főállású egyéni vállalkozók járulékkötelezettsége

A javaslat szerint a nem főállású egyéni vállalkozók és átalányadózó egyéni vállalkozók (pl. 36 órás munkaviszonyban állók, nappali tagozatos képzés mellett vállalkozók) esetében 2025-től a társadalombiztosítási járulék alapja a mindenkori minimálbér 30 százaléka lenne. Tehát a jövedelemtől függetlenül – a jelenlegi 232 000 Ft-os minimálbér figyelembevételével – havonta 12 876 Ft társadalombiztosítási járulékkötelezettséget kellene fizetniük. Tekintve, hogy ez esetben sem lenne a ténylegesen megkeresett jövedelemhez kötve a járulék a mellékállásúaknak akkor is csak ennyit kellene fizetniük, ha adóköteles jövedelmük meghaladja a mindenkori minimálbér 30 százalékát. Ugyanakkor a jogszabálymódosítás ezen rendelkezést nem vezette át a szociális hozzájárulási adó tekintetében, ennek megfelelően a szocho-t továbbra is a személyi jövedelemadó köteles jövedelem tekintetében lenne szükséges megfizetni.

Adminisztrációs egyszerűsítés az egyéni vállalkozók részére

Az éves személyi jövedelemadó bevalláshoz hasonlóan a NAV a rendelkezésére álló adatok alapján készítené el a negyedéves társadalombiztosítási járulék bevallási tervezetet, amelyet az egyéni vállalkozónak lehetősége lenne kiegészíteni, javítani. Ha ennek nem tesz eleget, úgy kellene tekinteni, mintha a bevallási tervezetben foglaltakkal egyetértene. A tervezet az adózó által elfogadott bevallásnak minősülne, mely alapján a NAV előírná a társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettséget.

A személyi jövedelemadóhoz hasonlóan az egyéni vállalkozók esetében a szociális hozzájárulási adót is évente kellene elszámolni. Ami a gyakorlatban azt jelentené, hogy év közben negyedévente meg kell állapítani az adóelőleget, amit a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig kellene megfizetni, majd a NAV által kiajánlott bevallás tervezetben kellene bevallani, illetve elszámolni a befizetett adóelőleg és az éves adókötelezettség különbözetével. A szocho esetében is a tárgyévet követő év május 20-áig kellene eleget tenni az esetleges különbözet befizetésének.

További egyszerűsítés, hogy az egyéni vállalkozóknak nem kellene pénztárkönyvet vagy naplófőkönyvet vezetni, azaz nem kell megtanulniuk az egyszeres könyvvitel szabályait. A tételes költségelszámolást alkalmazó egyéni vállalkozóknak elegendő lenne bevételi és költségnyilvántartást, míg az átalányadózóknak csupán egy bevételi nyilvántartást kellene vezetniük (akár excelben). A fentiek következtében lehetséges tehát, hogy tényleg igazzá válik az az állítás, hogy egy átalányadózó egyéni vállalkozónak nem szükséges könyvelőre is költenie, meg tudja oldani saját maga is a vállalkozásával járó adminisztrációt.