Hatályba lépett a magyar-amerikai szociális biztonsági egyezmény

2016. szeptember 1-jén hatályba lépett a régóta várt kétoldalú szociális biztonsági egyezmény (“Egyezmény”), amelyet 2015. február 3-án írt alá Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok. 

Az Egyezmény főbb pontjai

Az Egyezmény azokra a magánszemélyekre terjed ki, akik az érintett államok alábbi jogszabályainak hatálya alá tartoznak vagy tartoztak:

  • A szövetségi öregségi, hozzátartozói és rokkantsági biztosítási programot szabályozó jogszabályok az USA-ban,
  • Magyarországon a biztosítási kötelezettségről, a nyugdíjról, az egészségbiztosítási és munkanélküliségi ellátásokról, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló jogszabályok.

Azokra is kiterjed az Egyezmény hatálya, akik a fenti jogszabályok alapján származtatják az ellátásokra való jogosultságukat.

Az Egyezmény kizárólag pénzbeli juttatásokra vonatkozik, és a természetbeni egészségbiztosítási ellátásokra nem terjed ki az Egyezmény hatálya.

Az Egyezmény hatása a tengerentúli vállalkozásokra

  • Főszabályként a munkavállalók annak az országnak a társadalombiztosítási (tb-) rendszere hatálya alá tartoznak, ahol munkát végeznek.
  • A kiküldetés keretében a másik államban dolgozó munkavállalók a kiküldő ország tb-rendszerének hatálya alatt maradhatnak öt évig (és ennek megfelelően ott kötelezettek járulékot fizetni a továbbiakban is), amennyiben igazolják biztosítotti jogállásukat.
  • Ez a szabály érvényes akkor is, ha a munkavállalót az egyik szerződő államból egy harmadik államba küldi munkáltatója, majd onnan közvetlenül a másik szerződő államba küldi tovább.
  • Az önálló vállalkozók szintén öt évig az otthoni tb-rendszerben maradhatnak, ha tevékenységüket ideiglenesen a másik állam területén végzik.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy amerikai munkavállalónak, aki kiküldetésbe érkezik Magyarországra, az amerikai tb-szervtől („Social Security Administration”) be kell szereznie egy igazolást („certificate of coverage”) a magyar járulékfizetés alóli mentesülés érdekében. Az USA-ba kiküldött magyar munkavállalónak pedig a magyar illetékes hatóságtól (OEP-től) kell beszereznie ilyen igazolást.

Eljárási kérdésekről nem rendelkezik az Egyezmény. Az általános gyakorlat szerint azonban minden új kiküldetés az Egyezmény szempontjából is új kiküldetésnek minősül akkor is, ha több kiküldetésre kerül sor öt éven belül. Ezért minden esetben új „certificate of coverage” beszerzése szükséges.

Az Egyezmény hatása a már Magyarországon dolgozó amerikai kiküldöttek tb-helyzetére 

A magyar tb-szabályozás alapján mentesülnek a magyar járulékfizetési kötelezettségek alól a harmadik állambeli állampolgárok, ha külföldi munkáltató alkalmazásában állnak, és kiküldetésben dolgoznak Magyarországon, feltéve, hogy a kiküldetést megelőző három éven belül nem dolgoztak itt, valamint a kiküldetés nem hosszabb kettő évnél. Mivel 2016. augusztus 31-ig az USA harmadik államnak minősült, ez a szabály alkalmazható volt az amerikai kiküldöttekre is.

Az Egyezmény értelmében a már folyamatban lévő kiküldetések esetében az ötéves időszakot (amely alatt az otthoni tb-rendszerben maradhat a dolgozó) 2016. szeptember 1-jétől kell számítani.

Ennek alapján a jelenleg magyarországi kiküldetésüket töltő amerikai állampolgárok helyzete a következők szerint alakulhat:

i)       Harmadik állam állampolgáraként – a 2016. szeptember 1. előtti szabályok szerint – az említett kétéves mentességet élvezték. Az Egyezmény hatályba lépésével (2016. szeptember 1-jétől) már nem számítanak harmadik állam állampolgárának, mivel már van kétoldalú egyezményünk az USA-val. Ezért a magyar járulékok fizetése alóli további mentesség érdekében 2016. szeptember 1-jétől érvényes igazolást („certificate of coverage”) kell beszerezniük.

ii)      Azon kiküldöttek esetében, akiknek a kiküldetését kettő évnél hosszabbra tervezték, és ezért a kiküldetés kezdetétől fogva magyar járulékokat fizetnek (mivel a kétéves mentesség nem vonatkozott rájuk), de a kiküldetés 2016. szeptember 1-jén már folyamatban volt, nem kell tovább fizetni a járulékokat, amennyiben rendelkeznek olyan igazolással („certificate of coverage”), amely 2016. szeptember 1-jétől érvényes. Az utolsó tb-bevallást 2016 augusztusára kell benyújtani, és járulékot is utoljára erre a hónapra kell fizetni. A járulékfizetés alól 2021. augusztus 31-ig mentesülhetnek, vagy amíg az igazolás szól.

Még tisztázásra vár az a kérdés, hogy a 2016. szeptember 1. előtti időszak külön – adott esetben kétévesnél rövidebb – kiküldetésnek számít-e, és így utólag mentesülhet-e a kiküldött a járulékok alól, lehetővé téve a megfizetett összegek visszaigénylését.

iii)     A kiküldetésüket 2014. szeptember 1. előtt kezdő munkavállalók járulékfizetésre voltak kötelezettek, azonban ez a kötelezettségük 2016. szeptember 1-jén megszűnt, hasonlóan a ii. pontban említett körhöz.