A napokban a sajtó által közzétett híreszteléseknek megfelelően Magyarország Kormánya 2023. április 18. napján meghozta az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 130/2023. (IV. 18.) Korm. Rendelet („Rendelet”), amelyben a háború által sújtott Ukrajnából származó egyes, a Rendelet a mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekre (a Rendelet szóhasználatával: érzékeny termékre) vezetett be importtilalmat. A piaci szereplők számára fontos információ lehet, hogy az olajos magvakból készült darák (pl. napraforgódara, repcedara) nem tartoznak az érzékeny termékek közé.

Abban az esetben, ha egy érzékeny termék szállítóját ellenőrzik, a szállító köteles igazolni, hogy az nem Ukrajnából származik – és az igazoláshoz nem elegendő a szerződéses partnerének nyilatkozata.

A Rendelet kivételt tesz a tilalom alól a tranzitszállítók tekintetében – azaz az Ukrajnából származó érzékeny termékeket át lehet szállítani Magyarországon, e tevékenységet azonban szigorú feltételekhez kötik, amelyek betartásáért a tranzitszállító felelős:

  • az Ukrajnából behozott érzékeny terméknek a behozatal napjától számított 7. napig el kell hagynia Magyarországot;
  • a szállítóeszközt a NAV hatósági zárral látja el – a tranzit ideje alatt a szállítmányt a legkisebb mennyiségben sem lehet eltávolítani a szállítóeszközről;
  • ezzel párhuzamosan nyilvántartásba veszik a szállítmány, a szállító és a szállítóeszköz fontosabb adatait, illetve a szállítás tervezet ütemezését és útvonalát.

Fontos, hogy amíg a Rendelet hatályos, kibővül azon termékek köre, amelyek behozatalát az Elektronikus Közúti Árufogalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló a 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet („PM Rendelet”) alapján be kell jelenteni a NAV-nak EKAER-szám megállapítása érdekében (mindegy, melyik országból származik a termék). Az eddigi szabályozáshoz képest újonnan bejelentendő termékek a búza és kétszeres; a rozs; az árpa; a kukorica; a repce- vagy olajrepcemag (törve is); valamint a napraforgómag (törve is). A bejelentésre az áru címzettje köteles, aki vagy a behozatalt megvalósító ÁFA-alany (ha a terméket az EU-ból hozzák, belföldre irányultan), vagy az az ÁFA-alany, akinek a nevében az árut átveszik (az előzőtől eltérő esetekben). A behozatal során a hivatkozott PM Rendelet szerinti biztosítékadási kötelezettség akkor is fennáll, ha a címzett megbízható adózónak minősül.

A Rendelet 2023. április 19. napjától hatályos és 2023. július 1-jével veszti hatályát. Betartását a rendőrség és a NAV ellenőrzi, megsértése esetén pedig közigazgatási bírságot szab ki, amely az érzékeny termék nettó értékének 100%-áig terjedhet.