Ingatlan-apportálás bejelentésének határideje

Az adóhatóság a közelmúltban mulasztási bírsággal sújtott egy társaságot, amely az ingatlan-apport földhivatali bejelentésének 30 napos határidejét az apportálás cégbíróság által történő bejegyzésétől, és nem az apportálásról hozott határozat meghozatalától számította, és ezáltal a bejelentést késedelmesen teljesítette. Mivel az ügy valószínűleg nem eseti, érdemesnek tartottuk röviden beszámolni a részletekről.
Az adóhatóság érvelése szerint az apportálás a társaság erre irányuló határozatának elfogadásával már létrejön, annak ellenére, hogy a jegyzett tőke megváltozása csak akkor válik hatályossá, ha a változást a cégbíróság bejegyezte. Az ingatlan-nyilvántartási törvény szerint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzési kérelmet a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés (jognyilatkozat) keltétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi hatósághoz be kell nyújtani. Ha a szerződés (jognyilatkozat) létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése, vagy hatósági jóváhagyás szükséges, a bejelentést a beleegyezéstől, illetve a jóváhagyástól számított 30 napon belül kell teljesíteni.

A Legfelsőbb bírósági határozatában (BH2011. 81.) megerősítette az adóhatóság álláspontját arra vonatkozóan, hogy a cégbírósági bejegyzés nem minősül hatósági jóváhagyásnak, vagy harmadik személy beleegyezésének, így a NAV által a késedelmes bejelentés végett kiszabott mulasztási bírság jogos volt.

A fentiek tükrében tehát az érintetteknek érdemes kellő figyelmet fordítani az ingatlan-apport földhivatali bejegyzésének határidejére, melyet az apportálásról szóló határozat napjától számított 30 napon belül kell teljesíteni.