Kedvező változások az EKD támogatások rendszerében

Tervezet formájában már elérhető, várhatóan hogyan módosulnak az EKD támogatásokra vonatkozó szabályok. A vonatkozó kormányrendelet új változata szerint Magyarország jelentős részén már 3 millió eurós beruházási értéktől elérhetők lehetnek az EKD támogatások, enyhülnek a biztosítékadási kötelezettségek, továbbá egy új, speciális, Budapesten is elérhető, a zöld átállást segítő jogcímet is bevezetnek.

Társadalmi egyeztetésre bocsátották az egyedi kormánydöntésen alapuló (EKD) támogatások jogalapját képező, a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (EKD rendelet) módosításának tervezetét. A legfontosabb várható változások a következők.

Jogosultsági feltételek módosítása

A legfontosabb változás, hogy – a korábbi 5 és 10 millió eurós belépési küszöbhöz képest – Magyarország jelentős részén már 3 millió eurós beruházási volumennel nyújtható be pályázat a támogatásokat kezelő Nemzeti Befektetési Ügynökséghez (HIPA).

Elszámolható költség (millió euró)Város
10Győr, Székesfehérvár, Tatabányán, Szekszárd, Kecskemét, Szombathely, Veszprém, Zalaegerszeg, Debrecen, Szeged, Eger.
5Salgótarján, Miskolc, Nyíregyháza, Békéscsabán, Pécsett, Kaposváron, Szolnokon vagy bármelyik járásszékhelyen*
3Minden olyan településen, ami nem tartozik az 5 vagy 10 millió eurós küszöbértékhez.
Budapest területén továbbra sem nyújtható regionális beruházási támogatás.

* Amennyiben a járásszékhely megyeszékhely is egyben, úgy a magasabb előírt elszámolható költséget kell figyelembe venni a támogatás feltételeként.

Az új támogatási jogcím bevezetésének tervezete

A nemrégiben könnyített európai uniós szabályok kedvezőbb feltételek mellett teszik lehetővé a támogatásnyújtást azon ágazatokban, amelyek stratégiai jelentőségűek a nulla nettó (Net Zero) kibocsátási célt szolgáló gazdaságra való átállás szempontjából. Ezzel a lehetőséggel él most az EKD támogatások rendszere is.

Az új jogcím szerinti azon beruházók részesülhetnek támogatásban Magyarország egész területén megvalósítandó beruházásaikhoz, akik a támogatás hiányában a nulla nettó kibocsátási célt szolgáló gazdaságra való átállás szempontjából stratégiai jelentőségű ágazatba tartozó termelő beruházását egy Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országban valósítanának meg.

A támogatható tevékenységek közé az alábbiak tartoznak:

  • akkumulátorok, szolárpanelek, szélturbinák, hőszivattyúk, elektrolizátorok, valamint szén-dioxid-leválasztást és tárolást szolgáló berendezések gyártása; vagy
  • az előző pontban felsorolt berendezések gyártásához tervezett és elsődlegesen közvetlen inputként használt kulcsfontosságú alkatrészek gyártása; vagy
  • az előbbiekhez szükséges kritikus fontosságú nyersanyagok előállítása vagy visszanyerése.

A támogatás jogosultsági feltételei hasonlóak az EKD támogatás többi, regionális beruházási jogcíméhez. Főszabály szerint a Számviteli törvény 47-51. §-a szerinti eszközök költségei számolhatók el, beleértve a megújuló energia termeléséhez és tárolásához közvetlenül kapcsolódó költségeket is.

Az új jogcím esetében elérhető támogatás maximális mértéke és intenzitása a következő:

Amennyiben a támogatás odaítéléséhez nem szükséges a Bizottság jóváhagyása
Budapesten·  elszámolható költség 15%-a*
·  legfeljebb 150 millió eurónak forintösszeg (vállalatcsoportonként)
Budapesten kívüli településeken·  elszámolható költség 35%-a*
·  legfeljebb 350 millió eurónak forintösszeg
(vállalatcsoportonként)

* A maximális támogatási intenzitás kisvállalkozások esetében további 20, középvállalkozások esetében pedig további 10 százalékponttal növelhető.

Amennyiben a tagállami hatáskörben adható beruházási volumen átlépése miatt az Európai Bizottság jóváhagyása szükséges a támogatás odaítéléséhez, úgy a támogatás alapvetően csak Budapesten kívül nyújtható. Nem haladhatja meg továbbá azt az összeget, amelyet a beruházó bizonyíthatóan kaphat az EGT-n kívüli harmadik országbeli joghatóságban végrehajtott egyenértékű beruházásért, és az ún. finanszírozási hiányt.

A támogatási szerződést 2025. december 31-ig szükséges megkötni, azaz a támogatási kérelem benyújtásának határideje ennél rövidebb. Érdemes figyelemmel lenni a támogatási kérelem időben történő benyújtására, mivel a támogatási szerződés megkötéséhez ezen jogcím esetében is szükséges az egyedi kormányhatározat megszületése.

Részletszabályok módosulása

Az EKD rendelet módosításának tervezete több részletszabály megváltoztatását is előrevetíti.

Bevezeti például a biztosíték értékének csökkentési lehetőségét. A beruházók egy részénél előfordul, hogy az uniós jog alapján megállapított „minimum” kötelező üzemeltetési időszakhoz (nagyvállalkozások esetében legalább 5, kis- és középvállalkozás esetében legalább 3 üzleti év) képest hosszabb monitoring időszakra vállalják a beruházásuk fenntartását, valamint az árbevétel és/vagy bértömeg növekményre vonatkozó kötelezettségeiket. A módosítás lehetővé teszi ezen beruházók részére, hogy kérelmezzék a rendelkezésükre bocsátott vagy bocsájtandó biztosíték értékének a támogatási összeg 100%-ához képesti csökkentését a módosító rendeletben meghatározottak szerint.

A K+F támogatás esetében pedig szigorodnak, illetve egyértelműbbé válnak a kutató-fejlesztőkre tekintettel elszámolható költségek. A módosítás hatálybalépését követően várhatóan a kutató-fejlesztők „személyi jellegű ráfordításainak kizárólagosan a támogatott projekten eltöltött időre vetített része” lenne elszámolható azzal, hogy nem minősül projekten eltöltött időnek a szabadság és a betegszabadság időszaka. Ezen szigorítást a rendelet módosításának hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, valamint a már megkötött támogatási szerződések esetében is alkalmazni kell, ideértve azon támogatási szerződéseket is, ahol a folyósítási időszak még nem fejeződött be.