Késedelmi kamat – Újabb magyar áfa-szabályozás, amely nincs összhangban az uniós joggal

Az Európai Bíróság nemrégiben újabb ítéletet hozott egy magyar ügy kapcsán (C‑254/16. sz. Glencore-ügy), melyben megállapította, hogy ellentétes az Uniós áfa-irányelvvel és az adósemlegesség elvével az a magyar szabályozás, amely alapján nem jár késedelmi kamat az adózónak, ha az ÁFA visszaigénylésével kapcsolatos adóhatósági ellenőrzés során az ellenőrzés akadályozása miatt mulasztási bírsággal sújtották, függetlenül attól a körülménytől, hogy az adóhatóság esetleg mennyiben volt oka az ellenőrzés elhúzódásának.

A Glencore-ügyben érintett ÁFA ellenőrzés idején és jelenleg is hatályos magyar szabályozás szerint, amennyiben az ÁFA kiutalási igény jogosságának ellenőrzését az adóhatóság a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül megkezdte, és az ellenőrzés akadályozása miatt mulasztási bírság kiszabására vagy elővezetésre került sor, akkor a 30/45/75 napos kiutalási határidőt nem a bevallás beérkezésétől (esedékességétől), hanem az adóhatósági ellenőrzésről felvett, az ellenőrzést lezáró jegyzőkönyv átadásától kell számítani. Ez gyakorlatilag azzal a következménnyel jár, hogy az ellenőrzés teljes ideje alatt a késedelmi kamat „nem ketyeg” akkor sem, ha az ellenőrzés akár 2-3 évet vesz igénybe. A szabályozás alapján ezekben az extrém esetekben sem vizsgálható, hogy az ellenőrzés elhúzódása milyen mértékben tudható be az adóhatóságnak. Amennyiben az adózó is mulasztott, és a bekért dokumentumokat akár csak egyszer is nem bocsátotta az adóhatóság rendelkezésére a megadott határidőn belül, akkor az ellenőrzés idejére járó késedelmi kamatoktól végérvényesen elesett.

Az Európai Bíróság ítélete szerint azonban az adósemlegesség elve megköveteli annak mérlegelését, hogy az eljárás elhúzódása milyen részben tudható be az adózónak, és milyen részben terheli azért felelősség az adóhatóságot. A kérdést előterjesztő Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság feladata lesz annak meghatározása, hogy az adóellenőrzés elhúzódása mekkora részben tudható be az adóhatóságnak, és ennek alapján mennyi a Glencore részére fizetendő késedelmi kamat összege.

OT vélemény: Tekintettel arra, hogy jelenleg egyetlen, egyedi ügyben hozott döntésről van szó, nehéz megjósolni, hogy az Európai Bíróság ítéletének következményeként fog-e változni, és ha igen, mennyiben az adóhatóság ellenőrzési gyakorlata. Álláspontunk szerint jelentős változást az eredményezhetne, ha az uniós joggal ellentétes talált tételes jogszabályi rendelkezés megváltozna, ezért érdemes figyelni, hogy mi lesz a jogalkotó reakciója az Európai Bíróság döntésére.