Ki nem fizetett beszerzések utáni áfa visszaigénylése – itt a törvény-módosítás

Mint arról korábbi híreink közt tudósítottunk, az Európai Bíróság (C- 274/10. számú ítéletében) megállapította, hogy a ki nem fizetett beszerzésekhez kapcsolódó áfa-visszaigénylést korlátozó magyar szabályozás nincs összhangban az európai uniós joggal.

A Kormány 2011. szeptember 16-án az Országgyűlés elé terjesztette és utóbbi 2011. szeptember 26-án meg is szavazta az Áfa törvény ezzel kapcsolatos módosítására vonatkozó javaslatát, mely szabályozza az eljárási kérdéseket is.

Hogyan lehet visszaigényelni az áfá-t?

A törvényjavaslat értelmében kétféle lehetőség lesz az áfa visszaigénylésére:

  • Az adózók külön kérelemmel az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon 2011. október 20. napjáig, mint jogvesztő határidővel igényelhetik vissza azt az összeget, amelyet korábban vissza nem igényelhető összegként vallottak be. Ebben az esetben az adóhatóság csak akkor hoz határozatot, ha a kérelmet nem teljesíti,
    VAGY
  • A fenti kérelemtől, és határidőtől függetlenül bármely áfa-bevallásban is visszakérhető a korábban vissza nem igényelhető összege vagy elszámolható, mint fizetendő adót csökkentő tétel.

A törvény szerint csak az az összeg érvényesíthető, amelyet az adózó a törvény hatálybalépését megelőzően utoljára esedékes és benyújtott bevallásában vissza nem igényeltként tüntetett fel, így az adózó e bevallási kötelezettsége esetleges elmulasztása esetén az igény nem érvényesíthető.

Az adóhatóság a visszaigényelt általános forgalmi adót 30 napon belül, ha a visszaigényelt összeg az egymillió forintot meghaladja, 45 napon belül utalja ki.

Milyen jogorvoslati lehetőség lesz a korábban megállapított adóbírsággal kapcsolatban?

Az adózó ismételt ellenőrzés iránti kérelmével a megfizetettségi feltétel miatt vele szemben jogerős határozattal megállapított adóbírságra, késedelmi pótlékra vonatkozó rendelkezés felülvizsgálatát kérheti. A kérelmet 2011. október 20. napjáig tartó jogvesztő határidőben lehet előterjeszteni.

E kérelem az azonos benyújtási határidő ellenére független a korábban említett kérelemtől, így az ismételt ellenőrzésre irányuló kérelmet az adózó akkor is benyújthatja, ha visszaigénylés iránti kérelmet nem terjesztett elő.
Mindazonáltal, valószínűleg kevés adózó fog az ismételt ellenőrzés kérelmezésének lehetőségével élni.