Koronavírus 2.0 – Adókedvezmények és bértámogatás

Frissítés (2020.11.13.): A novemberi bértámogatás összege az NFSZ által közzétett hirdetmény szerint korlátos lesz, és munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150 százalékát.

A koronavírus második hullámára tekintettel a Kormány 2020. november 10-én a munkahelyek megőrzése érdekében adókedvezményekről, valamint bértámogatásról is döntött. Az intézkedések hasonlóak a tavasszal bevezetett rendelkezésekhez. A kapcsolódó kormányrendelet 2020. november 11-én lépett hatályba.

Kedvezményezettek köre

A kedvezmények azon munkáltatókra vonatkoznak, amelyeknek tényleges főtevékenysége (vagyis amiből a hatályba lépést megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de minimum annak 30%-a származott) az alábbiak valamelyike:

 1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610),
 2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621),
 3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630),
 4. Filmvetítés (TEÁOR 5914),
 5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230),
 6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551),
 7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001),
 8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002),
 9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004),
 10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102),
 11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104),
 12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311),
 13. Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312),
 14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313),
 15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319),
 16. Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR 9321),
 17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604), vagy
 18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329)

Adófizetési kedvezmények 2020. novemberre

A fenti kedvezményezetti körbe tartozó munkáltató 2020. november hónapra a következő kedvezményeket veheti igénybe:

 • A munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatásával kapcsolatban nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie.
 • Nem kell teljesítenie a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettségét.
 • Amennyiben rehabilitációs hozzájárulásra fizetésre kötelezett, a 2020. évben további előleget nem kell már fizetnie, és a november  hónapra arányosan jutó hozzájárulás-fizetési kötelezettsége alól mentesül.

A fentiek mellett a KIVA adóalanyoknak a fenti felsorolt tevékenységgel összefüggésben nem kell kisvállalati adóalapnak tekinteniük a személyi jellegű kifizetések összegét.

Az adókedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a munkáltató a munkavállaló bérét a munkaszerződésben foglaltaknak megfelelően megfizesse, és a munkaszerződést az adókedvezmény igénybevételének időszakában felmondással ne szüntesse meg.

A kedvezmények akkor vehetőek igénybe, ha a munkáltató a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel egyébként elbocsájtotta volna, és a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz.

Bértámogatás 2020. novemberre

A fentiekben felsorolt tevékenységet végző munkáltatók bértámogatást vehetnek igénybe munkavállalóikkal kapcsolatban 2020. november hónapra. A támogatás összege a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabérének 50%-a, ugyanakkor a támogatás mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150 százalékát., azaz 241.500 Ft-ot.

Feltétele, hogy a támogatás időtartamának utolsó napján (azaz 2020. november 30-án) a munkavállaló jogviszonya fennálljon, és a munkáltató a munkavállaló részére a munkabért megfizesse. A támogatási kérelem a székhely, illetve telephely szerinti kormányhivatalokhoz nyújtható be, és arról a kormányhivatalok 8 munkanapon belül döntenek. A támogatás, illetve az arányos támogatás a munkáltató részére a ténylegesen kifizetett bér és munkavállalót terhelő levont adó- és járulék alapján utólag kerül folyósításra.