Közösségi adószám lekérdezése és megerősítése

Szeretnénk felhívni Ügyfeleink figyelmét, hogy az Európai Bizottság honlapján immár bővített formában is lehetőség van az EU tagállambeli partner közösségi adószáma érvényességének ellenőrzésére, amely sok esetben az Adóhatóság felé is megfelelő igazolással bír.

Az Adóhatóság honlapján megjelent tájékoztató szerint, amennyiben a VIESrendszerben lekérdező a saját közösségi adószámát is megadja a lekérdezéskor, a közösségi adószám ellenőrzése adóhatóság előtt igazolhatóvá válik. Ebben az esetben a megerősítés eredményekor a lekérdező egy egyedi hivatkozási számot kap, mely alapján az Adóhatóság a kezdeményezett lekérdezést – érvényes közösségi adószám megerősítése esetén – azonosítani tudja. Ezért feltétlenül fontos az egyedi hivatkozási számot tartalmazó lekérdezés eredményének megőrzése.

Az ellenőrzést az alábbi linken található: VIES VAT Number Validation

Amennyiben a lekérdezett tagállami közösségi adószámhoz név- és címadat is megjelenik, úgy a megjelenített adatok pontosságának megerősítését nem kell az Adóhatóságtól külön kérni.

(Jelenleg Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Portugália, Románia, Svédország, Szlovákia és Szlovénia azok a tagállamok, amelyek érvényes közösségi adószám esetén megjelenítik az adóalany nevét és címét is).

A VIES rendszeren kívül a közösségi adószám érvényességének és azonosító adatok pontosságának megerősítése (mely abban az esetben is szükséges, ha a VIES rendszerben nincs név- és címadat) kérhető az APEH Központi Kapcsolattartó Irodájától is telefonon, faxon, levélben és elektronikus levélben. Az Adóhatóság az írásban előterjesztett kérelemre a közölt adatokkal kapcsolatos lekérdezések eredményéről 8 napon belül illetékmentesen igazolást állít ki.

Az Adóhatóság az azonosító adatok megerősítése esetén „pontos” vagy „pontatlan” választ ad. Az adatot az Adóhatóság akkor is pontatlannak minősíti, ha az hiányos. Fontos, hogy kiállított igazolás nem minősül hatósági igazolásnak, csupán azt tanúsítja, hogy az adózó kezdeményezte tagállami üzletfele közösségi adószáma érvényességének megerősítését, valamint a közösségi adószámmal azonosított üzleti partnere azonosító adataira vonatkozó, az ügyfél rendelkezésére álló információ pontosságának igazolását.