Látvány-csapatsport támogatásának adókedvezménye

Megjelent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékozatója a látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről, amely szerint – összhangban a Tao törvény 2013. május 19-étől hatályos változásaival – az adókedvezmény igénybevételének egyik fontos feltétele, hogy a támogató támogatás és a kiegészítő sporttámogatás kifizetését az állami adóhatóság részére a pénzügyi teljesítéstől számított 8 napon belül bejelentse. A törvény szövege alapján a bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye, amely a NAV tájékoztatója szerint jogvesztő határidőnek minősül, vagyis a határidő elmulasztása esetén az adókedvezmény már nem vehető igénybe.

Ennek megfelelően az adóhatóság a bejelentési kötelezettség elmulasztására várhatóan kiemelt figyelmet fog fordítani, így felhívjuk a látvány-csapatsport támogatásának adókedvezményével élni kívánó szervezetek figyelmét, hogyfokozottan ügyeljenek a 8 napos határidő betartására.