Közelednek a 2013. évre vonatkozó éves bevallási határidők. Röviden áttekintjük, hogy mire érdemes odafigyelni a bevallások elkészítésekor.

Társasági adó – június 2.

A társasági adóbevallás határideje nem csak az adóbevallás, hanem atranszferár dokumentációk elkészítésének határideje is.  Ez utóbbival kapcsolatban fontos megemlíteni a transzferár-dokumentációs rendelet 2013. júniusi változását, melyről korábban már beszámoltunk itt.

2013-ban jelentős, széles adózói kört érintő változások nem voltak a társasági adózás területén (az adótörvény-változásokról készített korábbi összefoglalónkat elolvashatják itt). Az alábbiakban összegyűjtöttük, hogy mire érdemes odafigyelni a 2013. évi társasági adóbevallás készítésekor.

 • Korábbi változás, de érdemes újra megemlíteni, hogy az elhatárolt veszteséget csak az adóalap 50%-ig lehet érvényesíteni. Tehát, amennyiben az elhatárolt veszteségek figyelembevétele nélkül számított adóalap pozitív, akkor lesz adófizetési kötelezettség. Amennyiben átalakulás vagy cégvásárlás történt 2013. során, fontos odafigyelni az elhatárolt veszteségek felhasználásával kapcsolatos törvényi feltételekre. Az ezzel kapcsolatos korábbi szabályok lényegében változatlanok maradtak, de újdonság, hogy 2013-tól kiválás esetén a fennmaradó adózó veszteségleírása is korlátozás alá esik, illetve hogy a jogutód a jogelődnek a beolvadás adóévében keletkezett veszteségét először már a beolvadás adóévében figyelembe veheti.
 • Az alultőkésítési szabály alkalmazása során semmilyen esetben (sem a kötelezettségek számításakor, sem az azt csökkentő tételek között) nem kell figyelembe venni az áruszállításból és a szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettségek és követelések összegét.
 • A háromszoros K+F adóalap kedvezmény érvényesíthetősége céljából központi költségvetési szervként működő kutatóintézettel, valamint közvetlenül vagy közvetve többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság formájában működő kutatóintézetekkel is lehet együttműködési megállapodást kötni és a kapcsolódó költségek után adóalap kedvezményt érvényesíteni. (Korábban csak felsőoktatási intézménnyel, a Magyar Tudományos Akadémiával, továbbá bármelyikük által vagy közösen alapított kutatóintézettel, kutatóhellyel lehetett szerződést kötni ilyen célból).
 • A nem realizált árfolyam-különbözettel kapcsolatos változás, hogy a kötelezettségek esetében csak azok könyvekből történő kikerülésekor (azaz az árfolyam-különbözet tényleges realizálásakor) szükséges a korábban elszámolt adóalap-korrekció ellenkező irányú módosítását elvégezni, és nem akkor,  amikor a hosszú lejáratú kötelezettség átsorolásra került a rövid lejáratú kötelezettségek közé.
 • 2013-tól az Áfa tv. szerinti áruminta feltétel nélkül elismert költség.
 • 2013-tól bővültek a fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházási lehetőségek.   További lényeges változás, hogy az adókedvezmény érvényesítéséhez a beruházás befejezését is be kell jelenteni.
 •  A jövedelem-(nyereség-) minimum számítására vonatkozóan változás, hogy az összes bevételt növeli a tagi kölcsönök napi átlagos állományának a megelőző adóév utolsó napján kimutatott tagi kölcsön összegét meghaladó részének 50%-a.

Film-, színház-, és sporttámogatás

 • A film-, színház-, és sporttámogatásokhoz kapcsolódó adókedvezményeket érintő változásokra is érdemes odafigyelni, melyekről bővebben korábbi cikkünkben olvashatnak.
 • Ezzel kapcsolatban még felhívjuk a figyelmet az adóhatóság legutóbbijogértelmezésére, mely szerint nem lehet „dupla” kedvezményt igénybe venni a film-, színház-, és sporttámogatással kapcsolatban akkor, ha atámogatott közhasznúnak minősül, tehát választani kell az adókedvezmény és az adóalap közhasznú szervezetnek történő juttatása miatti 20%-os adóalap-csökkentés között.  Ha a támogatás után adókedvezményt vesz igénybe a támogató, akkor az ahhoz kapcsolódó ún. kiegészítő támogatást sem lehet közhasznú támogatásnak tekinteni. Viszont, ha valami oknál fogva a támogatás után a támogató nem tudja igénybe venni az adókedvezményt (pl. bejelentési kötelezettség elmulasztása), akkor mind a támogatás, mind a kiegészítő támogatás – igazolás birtokában – adományként elszámolható, és érvényesíthető a közhasznú szervezeteknek történő juttatáshoz kapcsolódó 20%-os adóalap-csökkentés.
 • Az adóhatóság egy másik tájékoztatójában felhívja a figyelmet, hogy a támogatás megfizetésével egyidejűleg kell megfizetni a támogatások ellenőrzéséhez kapcsolódó 1%-os díjat (2014. január 1-i hatállyal ennek 1/3 részét a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, míg 2/3 részét a szakszövetségnek kell megfizetni).  Ezzel kapcsolatban fontos, hogy ha a támogató késedelmesen fizeti meg az 1%-ot (pl. 2013-ban fizette a támogatást, de 2014-ben fizette be az 1%-ot), akkor az adókedvezményt 2013-as adóbevallásban már nem, hanem majd csak a 2014-es adóévre veheti figyelembe.

A társasági bevallás kitöltésével kapcsolatban a NAV tájékoztatót tett közzé, mely itt érhető el.

Helyi iparűzési adó – június 2.

 • Fontos változás, hogy 2013-tól korlátozottan, sávosan progresszív módon vonható le az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatás (kivéve az exportértékesítéssel összefüggő ELÁBÉ, és közvetített szolgáltatás) a helyi iparűzési adó alapjából.
 • A beszámolót, könyvvezetést konvertibilis devizában készítő adózóaz iparűzési adóbevallás adatait az MNB hivatalos – az adóév utolsó napján érvényes – devizaárfolyamának alapulvételével köteles forintra átszámítani.

Innovációs járulék – június 2.

 • Az innovációs járulék alapjának meghatározásakor figyelmen kívül lehet hagyni a külföldön létesített telephelyre jutó helyi iparűzési adóalaprész összegét.
 • Az innovációs járulék alapjának meghatározására  vonatkozóan nem történt módosítás 2013-ban, de az iparűzési adó fejezetnél már említett levonási korlátozások értelemszerűen az innovációs járulék alapját is növelhetik.
 • A társasági adóbevallásban kell bevallani a 2013. üzleti éves innovációs járulékkötelezettséget, továbbá ehhez kapcsolódóan a bevallás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszakra járulékelőleget is kell bevallania pozitív járulékkötelezettséggel rendelkező közép- és nagyvállalkozásoknak (tehát a mikro- és kisvállalkozáson kívüli vállalkozásoknak).