Megjelent az ”Art.” kormányrendelet

A Magyar Közlönyben 2017. december 28-án jelent meg az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), amely a 2018. január 1-jétől hatályos adóigazgatási rendtartásról szóló törvény és adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseit egészíti ki. A Rendeletet a 2018. január 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell először alkalmazni.

A Rendeletben található egyes rendelkezések eddig is megtalálhatóak voltak a különböző jogforrásokban (pl. a régi adózás rendjéről szóló törvényben, illetve több pénzügyminiszteri rendeletben), a jogalkotó csupán ezen különböző jogforrásokban lévő szabályanyagokat gyűjtötte össze egységes szerkezetbe. Fontos kiemelni, hogy a Rendelet által lefedett területek szabályozásában érdemi változások nem történtek.

A Rendelet – a záró rendelkezéseket is figyelembe véve – összesen 11 fejezetre tagolódik. Többek között a Rendeletben kerül szabályozásra

  • a kapcsolódó vizsgálat és a külföldi megkeresésnek a szabályai, amelyek kapcsán újdonság, hogy egyik eset sem nyugtatja az ellenőrzési határidőt (összhangban az adóigazgatási rendtartás adóellenőrzésre vonatkozó szabályaival);
  • a becslésnek a részletszabályai;
  • a feltételes adómegállapítási eljárás és a szokásos piaci ár megállapításával kapcsolatos eljárás adminisztrációs szabályai (pl. kérelem tartalmi elemei, csatolandó dokumentumok stb.);
  • az adófizetési biztosítékhoz kapcsolódó részletszabályok;
  • a változásbejelentés részletszabályai.