Mikor és hogyan kell regisztrálni kötelezően a kamaránál?

A most alakuló egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, a már működő vállalkozások pedig a hatálybalépést követő 60 napon belül, vagyis legkésőbb 2012. március 1-ig kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál kezdeményezni nyilvántartásba vételüket.

A 2012. január 1-től életbe lépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek:

  • a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,
  • a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5 000 Ft kamarai hozzájárulást fizetni. A hozzájárulás összege   önkéntes kamarai tagok esetén levonásra kerül a tagdíjból.
  •  a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági,   pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen   nyújtani.

Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá. Emiatt ez semmi másként nem értelmezhető, mint egy újabb adónem, amit a vállalkozásoknak kötelezően meg kell fizetni.

A bejelentés módja január végéig a kamara honlapjáról kinyomtatható adatlap kitöltésével, cégszerű aláírás után postai úton, a BKIK-nak címezve, illetve személyesen, az ügyfélszolgálati irodában nyújthatják be a cégek regisztrációs kérelmüket. Az ügyintézés online verziója január végére készül el a kamara ígérete szerint.

További információ elérhető itt.