Módosításra kerül több, a NAV tevékenységével összefüggő rendelet

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a jelenleg hatályos adózás rendjéről szóló törvényt a tervek szerint 2018. január 1-jével új, immár két törvénybe foglalt szabályozás váltaná fel. Emellett a Kormány honlapján a múlt héten megjelent tervezet tanúsága szerint több adózással összefüggő miniszteri rendelet is módosításra kerül a közeljövőben. A tervezet véleményezésére nyitva álló határidő már le is zárult, így rövid időn belül várható a módosító rendelet kihirdetése.

A tervezet az alábbi fontosabb módosításokat tartalmazza:

  • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről szóló rendelet 2017. január 1-jei módosításával összhangban a szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem részletszabályairól szóló PM rendeletben is rögzítésre kerülne, hogy a kérelmekkel kapcsolatban a NAV Központi Irányítása jár el, illetve a kérelmeket is ide kell benyújtani. Emellett az adminisztrációs egyszerűsítés jegyében csökkenne a kérelem mellékleteként benyújtandó dokumentumok száma is.
  • A közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtók esetében az online pénztárgép bevezetése alóli felmentést további felkészülési idő biztosítása céljából további egy évvel, 2018. december 31-ig meghosszabbítanák.
  • Aktualizálásra kerülne a NAV-nál rendszeresíthető kényszerítő eszközök listája is.

A módosítások a kihirdetést követő napon lépnének hatályba.