Az utolsó negyedévben többször és több ponton is módosította az Országgyűlés a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt. A közvetett filmtámogatási rendszert érintő módosítások legfőbb elemeit az alábbiakban foglaljuk össze.

  • 2015. december 31-i hatállyal bővül a közvetlen magyar filmgyártási költségek köre: az kiegészül a kisvállalati adó (KIVA), a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA), valamint az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) keretében fizetendő közteher-kötelezettség alá eső, a filmgyártó, filmelőállító vállalkozásoknál felmerült költségekkel és ráfordításokkal.
  • Az eddigi 5 millió Ft-ról 10 millió Ft-ra emelkedik az elszámolható marketing költségek összeghatára.
  • A Magyar Nemzeti Filmalap által kezelt letéti számláról teljesített közvetett támogatás folyósításának határideje a kifizetésére irányuló kérelmének benyújtásától számított 15 banki napra változik a korábbi 5 banki nap helyett.
  • Jó hír, hogy az állami adóhatóság a Magyar Nemzeti Filmalap által a letéti számlára gyűjtött összeget az időarányos keretösszegre negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig automatikusan kiegészíti 2016-tól. Az első kiegészítés időpontja 2016. április 15. lesz, a negyedéves időarányos keretösszeg 3,5 milliárd Ft (a 2016. évi keretösszeg ugyanis 14 milliárd Ft). A módosítás következtében a letéti számláról teljesített kifizetések szezonalitása nagy valószínűséggel csökkeni fog, és a források rendelkezésre állása kiszámíthatóvá válik.
  • Szintén kedvező, csak a 2015. évre vonatkozó átmeneti rendelkezés, hogy a Kormány döntése alapján a központi költségvetés a 2015. évi letéti számla keretösszeg és a letéti számlán az évben ténylegesen összegyűjtött közvetett támogatás pozitív különbözetének megfelelő összeget befizetheti.