2010. július 22-én az OECD tanácsa jóváhagyta az OECD Modellegyezmény, a Transzferár Irányelvek, és A telephelyekhez allokálható nyereségről szóló jelentés 2010-es felülvizsgált verzióit. A dokumentumok több jelentős változást is tartalmaznak, melyek közül az alábbiakat emeljük ki:

OECD Modellegyezmény

  • a legjelentősebb módosítás a 7. cikkelyt érinti, melynek szövege (és az ahhoz kapcsolódó kommentár) teljes egészében megváltozott. Ennek értelmében, ha az egyik ország a telephelyhez allokált nyereséget módosítja, és azt megadóztatja, a másik országban is megfelelő irányú és mértékű adóalap-módosítást kell eszközölni a kettős adóztatás elkerülése végett;
  • a módosított kommentár eligazítást ad a külföldön rövidebb ideig munkát végző magánszemélyek jövedelmének minősítésével kapcsolatban, nevezetesen, hogy milyen esetekben lehet azt munkaviszonyból származó jövedelemnek vagy önálló szolgáltatásnyújtásnak tekinteni;
  • további változás érinti a Modellegyezmény kommentárjának telekommunikációs tranzakciókra vonatkozó iránymutatásait.

Transzferár Irányelvek

  • Megszűnik a hierarchia a hagyományos és az ügyleti nyereségen alapuló módszerek között;
  • Új iránymutatás készült az ügyleti nyereségen alapuló módszerek (tranzakciós nettó haszon módszer és a nyereség-megosztási módszer) gyakorlati alkalmazásáról;
  • Új fejezet készült az üzleti átszervezések transzferárazási következményeivel kapcsolatban.