Rendhagyó év, rendhagyó határidők

Szeptember vége és október eleje sok szempontból a magyar adórendszer egyik legfontosabb mérföldkövének számít az idei évben. Ennek javarészt az az oka, hogy a tavaszi leállás miatt a Kormány rendkívüli gazdasági intézkedéseinek részeként több bevallási és beszámolási határidő is módosult, őszre tolódott. Cikkünkben ezeket vesszük sorra.

A nagy adófizetők már adóztak

A tavaszi gazdasági csomag egyik legnagyobb horderejű intézkedése volt, hogy a beszámolók és az éves adóbevallások május 31-i határidejét szeptember 30-ra módosították. Ez közel 600 ezer gazdálkodó szervezetet érintett. A módosítás valóban könnyítést jelentett a cégek, különösen a kis- és közepes vállalkozások számára, amelyeknek a járvány negatív gazdasági hatásai következtében számos váratlan problémát kellett megoldaniuk az első hullám idején.

A rendelkezésre álló információk alapján úgy tűnik, az adózók ugyanolyan fegyelemmel viszonyulnak a módosított határidőhöz, mint a megszokott, május 31-i dátumhoz. Nagy részük már jóval az új határidő lejárta előtt eleget tett bevallási és adófizetési kötelezettségének. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján arányuk szeptember utolsó harmadában megközelítette a 80 százalékot.

Ezt támasztja alá az államháztartás bevételeinek, pontosabban a társasági adó fizetés sor alakulása is. Ebből arra lehet következtetni, hogy a nagy adófizetőktől már jóval korábban befolytak a társasági adóbevételek. A Pénzügyminisztérium jelentése szerint ezen a jogcímen 2020 első nyolc hónapjában 210,9 milliárd forint bevétel realizálódott, amely 60,3 milliárd forinttal magasabb az előző év azonos időszakához képest. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a bázisévhez viszonyítva az eltérést javarészt a december havi adóelőleg-kiegészítés eltörlése okozza.

Újra kell kalkulálni a társasági és iparűzési adó előlegeket

Az éves beszámoló határidejének szeptember 30-ra történő eltolásával szokatlan helyzet állt elő a társasági és iparűzési adóelőlegek számításánál is.

A társasági adónál az adóelőleg kalkuláció alapját normál esetben a május végén leadott adóbevallás képezi. Az iparűzési adónál pedig szeptember 15-én lett volna esedékes az újrakalkulált második féléves adóelőleg. Az éves beszámoló határidejének módosításával azonban a júliusi, augusztusi és szeptemberi társasági adóelőleget, valamint a szeptemberi iparűzési adóelőleget sem lehetett azon a módon teljesíteni, ahogyan ezt a 2019-es beszámoló adatok indokolnák. A benyújtott beszámolók alapján újraszámolt adóelőlegeket a cégek leghamarabb októbertől fogják megfizetni.

A szeptember 30-a fontos határidő azok számára is, akik korábban adóelőleg mérséklést kértek a járvány miatt csökkenő bevételeikre és növekvő költségeikre hivatkozva. Nekik értelemszerűen újra kell kérvényezniük ezt a mérséklést. Mivel az újrakalkuláció automatikus, ha elmulasztják a kérelem benyújtását, akkor októbertől újra a magasabb összeget kell fizetniük.

Jövőre válik csak bonyolulttá a transzferárazás

Kevesebb adózóra vonatkozik, de a beszámolókészítési határidők kitolása a transzferár nyilvántartás elkészítését is érinti, így ezt szintén szeptember 30-ig kell befejezni.

A 2019-re vonatkozó dokumentációt még a megszokott szabályok, a megszokott ügymenet alapján kell összeállítani. A transzferár nyilvántartás elkészítése 2021-ben fogja komoly kihívások elé állítani az érintett cégeket. A járvány miatt megváltozott piaci helyzet sok esetben ugyanis a piaci árakat is jelentősen befolyásolta, befolyásolja, ezért azok a transzferárazási irányelvek, amiket a gazdálkodó szervezetek korábban követtek, nagy valószínűséggel nem lesznek tarthatók.

Október 1-től már büntet az adóhatóság

Nem kapcsolódik az új bevallási és beszámolási határidőhöz, de a legtöbb vállalkozást érinti, hogy szeptember 30-án jár le az a három hónapos moratórium, amit a július 1-től bevezetett online számlaadat szolgáltatás kapcsán az adóhatóság a járványhelyzetre való tekintettel meghirdetett. Vagyis az október 1. után kiállított számlák esetében a NAV szankciókat alkalmazhat, ha valaki nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének.

A cégek túlnyomó többsége már júliusban megkezdte az online adatszolgáltatást kibocsátott számláiról. Az ezzel kapcsolatos adóhatóság felé irányuló adatforgalom sokszorosa az intézkedés bevezetése előtti időszakénak.