Sporttámogatás – 2012. április 1-ig kell leadni a következő évi pályázatokat

Alig telt el fél év és ismét neki kell fogniuk a sportszervezeteknek a sporttámogatási kérelmek elkészítésébe, már ha nem akarnak támogatás nélkül maradni a következő évadra. Természetesen nem arról van szó, hogy mostantól fél évente kellene pályázni, csak az első átmeneti év után mostantól már az általános szabály érvényesül és a bajnoki évadot megelőző április 1-ig kell a támogatási kérelmeket benyújtani.  Így a bírálat és a jóváhagyás remélhetőleg már nem csúszik bele az évadba, és mindenki annyi pénzzel tervezhet az évre amennyit előtte elvben megszerez.

Tavaly mintegy 93 milliárd Ft támogatási igénnyel éltek a sportszervezetek, de ezek nagy része létesítmény-fejlesztésre irányult és a többségük még a formai követelményeknek sem tudott eleget tenni, így még a bírálat szakaszába se juthattak el. Végeredményben mintegy 30 milliárd Ft támogatási igényt hagytak tavaly jóvá a döntéshozók és az előzetes információk szerint idén is hasonló nagyságrend várható. Változást jelenthet azonban, hogy sok pályázónál az „evéssel jött meg az étvágy”, így idén jóval több és a korábbiaknál remélhetőleg kidolgozottabb létesítményfejlesztési pályázat várható.

Felső korlátot a jogszabályban idén sem állapítottak meg sem az egyedi kérelmek, sem az egyes szakszövetségek által kiosztható támogatási keretek tekintetében, ugyanakkor hallgatólagos összeghatárok valószínűleg – ahogy tavaly is – továbbra is érvényben maradnak. Érdekesség, hogy idén már legfeljebb csak három és nem négy évre lehet fejlesztési programokat benyújtani, ebből is látható, hogy a politika a TAO programot egyelőre csak 2014-ig tervezi biztosan, minden további hosszabbítás még bizonytalan.

Mivel néhány lényegi ponton változott a szabályozás a korábbiakhoz képest, érdemes átismételni, hogy ki és mire pályázhat ezúttal.

 

Lehetséges pályázók köre

Továbbra is az öt kiemelt, úgynevezett látvány-csapatsport, vagyis a labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és a jégkorong egyes szervezetei, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság nyújthatnak be pályázatot. Változást jelent azonban, hogy támogatási igénnyel már csak olyan sportszervezet élhet, amely a támogatási igazolás kiállításának pillanatában legalább két éve működik. Érdemes is itt egy pillanatra megállni, hogy kire is vonatkozik ez a szabály. Egyrészt a támogatási igazolást nem a kérelem benyújtásakor állítják ki, így elvben nyugodtan pályázhatnak olyan sportszervezetek akik 2012. április 1-jén még ugyan nem léteznek két éve, de mire a támogatást lehívnák (pl. 2012. októberben) már igen. Nem vonatkozik továbbá a 2 éves működési szabály a látványcsapat sportok fejlesztése érdekében létrejött alapítványokra, azok ugyanis 2012. január 1. előtt nem is működhettek sportszervezetként, így a két éves működést nem is tudnák teljesíteni.

Nem hivatalos információk szerint a jogalkotó azonban a szabály további módosítását fontolgatja, hogy ne feltétlen a jogi működés legyen az egyetlen és kizárólagos megítélési lehetőség, hanem a jogutódlással újonnan létrejövő, de korábban már azonos feltételek mellett sportszakmai munkát ellátó szervezetekre is terjedjen ki a szabályozás. Ennek konkrét jogszabályi részletei azonban egyelőre nem ismertek.

Mire igényelhető a támogatás?

A tavalyi szabályokhoz hasonlóan továbbra is személyi jellegű ráfordításokhoz, tárgyi eszköz beszerzésekhez / beruházásokhoz és az utánpótlás-nevelés egyes jogcímeihez igényelhető támogatás. Változás azonban, hogy az egyes szakszövetségek a tárgyi eszköz beszerzések esetében az ún.benchmark értékhatárokat határoztak meg, illetve konkretizálták, hogy mit igen és mit nem tekintenek sportcélú eszközbeszerzésnek. A jogszabályban is pontosításra került a sportcélú ingatlan fogalma, elkerülendő, hogy alapvetően nem sportcélú rendeltetésű létesítményfejlesztésekkel (pl. konferencia vagy szórakoztató központ, szálloda, stb.) is pályázzanak a sportszervezetek.

Szintén a jobb és reálisabb tervezhetőség érdekében néhány szakszövetség a fentieken túlmenően az egyes korosztályokhoz rendelt irányadó edzésóraszámokat (pályabérlet), edzői fizetéseket és utazási költségkereteket is meghatározott, amelytől csak indoklás és különleges méltánylást érdemlő körülmény esetén engednek eltérni.

Hogyan lehet pályázni?

Tavalyhoz hasonlóan idén is az ötből három szövetség (labdarúgás, kosárlabda és jégkorong) elektronikus ügyintézést vezetett be, így a kérelmek elektronikus úton is benyújthatók (természetesen a postai benyújtás sem kerülhető meg). A kézilabda és vízilabda esetében az űrlapok a szövetségek honlapjairól tölthetők le és azokat postai úton, illetve szkenelve e-mailen kell benyújtani. A pályázók dolgát könnyítendő továbbá az egyes szövetségek által rendszeresített adatlapok is jobban közelítenek egymáshoz, bár sportág-specifikus eltérések továbbra is megmaradtak.

Mikortól gyűjthető támogatás?

Ezúttal a szövetségek várhatóan bevárják a pályázatokat és nem kezdenek azok kiértékelésébe 2012. április közepe előtt, hogy minden pályázatot egységes szempontok alapján egyszerre bírálhassanak el. Ebből következően a támogatási döntések a 60 napos határidő lejártával, május végén / június elején várhatók. A sikeresen pályázó sportszervezetek tehát ezt követően kezdhetik meg a cégektől a támogatási források gyűjtését. Ne feledjük azonban, hogy a júniusi forrásgyűjtés idén is inkább csak egy elméleti lehetőség. A tavalyi gyakorlati tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a cégek döntő hányada idén is decemberben folyósítja csak a támogatást. Emiatt mindenkit óvatosságra intünk, hiszen a tavalyi évhez hasonlóan valószínűleg idén is a többség önerőből lesz kénytelen finanszírozni a szezon első felét. Jó hír lehet azonban sokak számára, hogy a 2011. decemberi törvénymódosítás eredményeként egyrészt immár többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú adózók is nyújthatnak támogatást, másrészt az utófinanszírozással megvalósuló létesítményfejlesztésekhez az érintett szakszövetségek által nyitott letéti számlára is utalható a támogatás, amely így biztonságos fedezetként szolgálhat a fejlesztések finanszírozásához.

Mire figyeljünk még?

A pályázat továbbra is illetékköteles és számos formai követelménynek meg kell felelni, például

  • 30 napnál nem régebbi dokumentummal kell igazolni a köztartozás-mentességet, illetve a sportszervezetként való működést.
  • létesítmény-fejlesztések esetében csatolni kell a tulajdonos hozzájárulását a Magyar Állam javára történő jelzálog bejegyzéshez,
  • amennyiben a beruházás megvalósításához az szükséges, csatolni kell egy elvi építési engedélyt, vagy  magát a jogerős építési engedélyt.

 

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!