Sporttámogatás adókedvezménye – mire érdemes odafigyelni?

Az adóhatóság 2012. június 19-én részletes tájékoztatót tett közzé a látvány-csapatsportok támogatási rendszerének módosításáról és az adókedvezmény érvényesítésénél figyelembe veendő adminisztratív szempontokról. Az tájékoztató lényegesebb, érdekesebb pontjait az alábbiakban foglaljuk össze.

  • A tájékoztató kiemeli, hogy az adókedvezmény feltétele a támogatási igazolásban szereplő összegű támogatás adózó részéről történő teljesítése, és a kedvezmény igénybevételére való jogosultság attól függ, hogy a teljesített összeg melyik évi költségként kerül elszámolásra. Több részletben történő utalás esetén az is fontos, hogy az egyes átutalások teljesítésére melyik évben kerül sor.
  • Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a támogatás sportszervezetnek történő átutalására a támogatás igazolás kézhezvételét követően, azaz legkorábban a támogatási igazolás keltének napján van lehetőség, illetve, hogy az utalás a támogatási igazolásban meghatározott egyes elkülönített pénzforgalmi számlákra történjen.
  • A támogatási időszak keresztféléves jellegéből adódóan egy adóévben két támogatási időszakban adott támogatási után is járhat adókedvezmény, ha a támogató mindkét időszakra támogatási szerződés köt.
  • Az átutalást követően a támogatónak 8 napon belül értesítenie kell az adóhatóságot, és meg kell küldenie a kapcsolódó dokumentumokat is (támogatási igazolás másolata, átutalás igazoló banki bizonylatok).  Korábban bejelentést elég volt egy kötetlen formában megfogalmazott levélben megtenni, azonban 2012. június 19-én felkerült az adóhatóság honlapjára a bejelentésre szolgáló új formanyomtatvány. Fontos, hogy a bejelentés határidőn túli teljesítése esetén az adóhatóság 100 ezer Ft mulasztási bírságot szabhat ki, illetve, hogy több részletben történő utalás esetén valamennyi tranzakcióról meg kell tenni a bejelentés.
  • A sporttámogatáshoz kapcsolódó adókedvezménynek a társasági adóelőlegre közvetlen hatása nincs, az adóelőleg mérséklését külön kell kérni, azonban a december 20-i feltöltési kötelezettségnél már figyelembe lehet venni az adókedvezményt.

Az adóhatóság a 2012. április 13-án kihirdetett változásokra is felhívja a figyelmet (erről korábbi híreink közt mi is beszámoltunk   )

  •  Az adóhatóság hangsúlyozza annak fontosságát hogy a támogatónaknem csak a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtásakor, hanem a támogatási igazolás kiállításakor se legyen lejárt köztartozása, amelyet külön nem szükséges még egyszer igazolni, azonban az adókedvezmény érvényesítésekor tekintetbe kell venni.
  • Amennyiben az adókedvezmény feltételei nem állnak fenn, de a támogatás megtörtént, akkor a támogatásra az ingyenes pénzeszközátadásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, tehát igazolni szükséges, hogy a támogatott eredménye a támogatás nélkül sem negatív.