Sporttámogatás – újabb jogszabályi változások, a határidő 2012. április 30-ig meghosszabbítva!

2012. március 14-én önálló képviselői indítványként került az Országgyűlés elé a társasági adótörvény látvány-csapatsportok támogatásáról szóló egyes rendelkezéseit módosítani kívánó törvényjavaslat. Ezzel egy időben a részletszabályokat rendező 107/2011. Korm. rendelet módosítása is folyamatban van, számos részletszabály tisztázását ugyanis a jogalkotó az utolsó pillanatra hagyta. Sajnos a kapkodásnak meg is lett az eredménye, az Országgyűlés illetékes bizottságainál nem sikerült megszervezni a házszabálytól való eltérést és a törvényjavaslat sürgősséggel való tárgyalását, mindez pedig oda vezetett, hogy az eredetileg 2012. április 1-jén lejáró pályázati határidőig a törvényjavaslatot nem lehetett volna már elfogadtatni. Vészmegoldásként tehát a pályázati határidő 2012. április 30-ára való meghosszabbítása mellett döntöttek, amelyet a kormányrendelet módosításával 2012. március 31-ig még jogszabályba kell foglalni.

Az alábbiakban röviden összefoglaltuk a várható módosításokat:

Tao. törvény várható változásai

  • A sportszervezetnek támogatást nyújtó vállalkozás a jövőben csak akkor vehetné igénybe a társasági adókedvezményt, ha az igazolás kiállításakor nincs lejárt köztartozása, amit előzetesen igazolni kell. Véleményünk szerint szerencsésebb lett volna csak annyit előírni, hogy adókedvezményt csak olyan adózó vehet igénybe, akinek az adóév utolsó napján nincs lejárt köztartozása, mert ezt az adóhatóság egyébként könnyen ellenőrizni tudja és a támogatási igaolások kiadásának folyamatát így nem terhelnék meg egy újabb adminisztratív lépcsővel. Már tavaly is megfigyelhető volt, hogy az adózók az utolsó utáni pillanatig kivártak és szinte alig maradt idő a támogatási igazolások kiállítására, így félő, hogy ez az újabb követelmény a támogatások részleges elmaradásához fog vezetni, mert nem lesz idő pótolni a formai hiányosságokat.
  • Támogatási igazolás a jelenlegi szabályok szerint csak akkor adható ki, ha a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet a támogatási igazolási kérelem benyújtásakor legalább két éve működik. A törvény hatályba lépése óta rengeteg gyakorlati probléma merült fel e szabály értelmezésével kapcsolatban, így a javaslat bizonyos kivételeket fogalmaz meg a két éves működési főszabály alól, például, hogy az előző támogatási időszakban már támogatott sportszervezeteknél ezt a kritériumot nem is kell teljesíteni.
  • Fontos változás, hogy a nagy összegű, és így a sportpolitikáért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter által jóváhagyandó sportfejlesztési programok értékhatárát 500 millió forintról 300 millió forintra csökkentené a javaslat, ezzel várhatóan jelentősen megnövelve az ebbe a hatáskörbe kerülő döntések számát. A törvényjavaslat ugyanakkor azt is kimondaná, hogy a miniszteri döntéseknek legkésőbb 10 napon belül meg kell születniük, elkerülendő az elhúzódó döntéshozatali eljárást.

A 107/2011. Korm. rendelet várható változásai

  • Az utánpótlás-nevelés költségei között elszámolhatóvá válna a diagnosztikai állapotvizsgálatok díja.
  • A közreműködői díjak elszámolhatóságának eddigi 3%-os maximumát 2%-ra mérsékelnék, egyúttal az 1%-os különbözetet a Nemzeti Sport Intézet felé kellene megfizetni.
  • A sporttámogatási kérelmek benyújtásának lehetősége a március 1. és április 30. közötti időszakra korlátozódna. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a jelenlegi április 1-jei határidő 30 nappal meghosszabbodna, másrészt a 2013/14-es támogatási időszakra sem lehet majd ennél korábban már kérelmet benyújtani.
  • A 2012/13-as támogatási időszaktól kezdve már csak a 10 millió Ft feletti építési engedély-köteles beruházások lennének utófinanszírozásúak, vagyis az olyan egyszerűbb beruházásoknál, ahol az építési engedély nem szükséges (pl. öltöző felújítás, műfüves pálya építése, mobil lelátók építése, stb.) a támogatást már előre le lehetne hívni.