Stabilitás és egység jellemez minket

Október elején ünnepelte alapításának 25 éves évfordulóját a Szabó, Kelemen & Társai Andersen Ügyvédi Iroda (SZKT). Az esemény apropóján sorra vettük a fontosabb mérföldköveket, eredményeket, a gazdasági válságokat és a békésebb periódusokat, majd mérleget vontunk és a jövőbe tekintettünk. Interjú Szabó Tamással, az iroda egyik vezetőjével és alapítójával.

Az SZKT jogelődje az akkor még Big5 néven emlegetett könyvvizsgáló cégek egyikének jogi osztályából alakult 1996-ban. Mi volt a mozgatórugója ennek a lépésnek?

A szóban forgó könyvvizsgáló cég jogi és adó osztályának indulása 1989-re datálódik, én 1991 decemberében kerültem oda első fecskeként az SZKT mai csapatából. Az 1996-ban bekövetkezett kiszervezésre szabályozói okok miatt került sor. A management azt a megoldást választotta, hogy a jogi osztályt 1996. október 1-jével ügyvédi irodává alakították, amely a Szabó és Társai nevet kapta.

Csapatunk az induláskor öt ügyvédből és két ügyvédjelöltből állt.

Az iroda október eleji születésnapi vacsoráján elmondott beszédedben így fogalmaztál: „Kezdetben fiatal, tehetséges, de tapasztalatlan ügyvédek álltak szemben a nagyvilág legjobb irodáinak tapasztalt, nehézsúlyú bajnokaival.” Valóban ilyen filmbe illő volt az alapfelállás?

A 90-es években tulajdonképpen a teljes magyar ügyvédi közösség kezdőnek számított a globális jogi világban, amelyet főként Wall Street-i és londoni City-beli ügyvédi irodák uraltak. Akkoriban nyugaton, különösen az angolszász országokban valóban nehézsúlyú, többszáz fős, nagy reputációval rendelkező ügyvédcsapatok tevékenykedtek, ezeket a mai napig ismerhetjük. Mi voltunk itt, ők meg a másik oldalon.

Globális ügyfelekkel kerültünk kapcsolatba, olyan nagyvállalatokkal, mint például a Coca Cola vagy az American Express. Ha volt valamilyen tranzakció vagy jogi ügylet, amelyben ezek a multik érintettek voltak, akkor nekünk azokkal az amerikai, angol, holland vagy német ügyvédi irodákkal kellett kommunikálnunk, amelyek vagy a mi oldalunkon, vagy a másik oldalon képviselték az érintetteket. Mi akkor a 20-as, 30-as éveinkben járó ügyvédek voltunk, és ezekkel az öreg rókákkal vagy együtt kellett működnünk, vagy velük szemben kellett képviselni az ügyfelünket.

Hogyan sikerült megállni a helyeteket?

Lelkesek, szorgalmasak és képzettek voltunk. Kiváló egyetemen tanultunk, emellett többen közülünk nyugati egyetemeken is kijártak néhány szemesztert. Jól beszéltünk angolul, így képesek voltunk világosan elmondani külföldi ügyfeleinknek az elképzeléseinket és a magyar jogi koncepciókat. Állandó problémát jelentett, hogy az angolok, amerikaiak és kanadaiak az angolszász jogrendszerből jönnek, mi pedig a kontinentális német, francia és osztrák gyökerű magyar jogrendszerben működünk. A kettő közötti különbségeket gyakran el kellett magyarázni, de végül mindig sikerült megoldanunk a feladatainkat.

Mi vezetett a könyvvizsgáló cégtől való végleges elszakadáshoz, ami 2002-ben következett be?

A 2002-es válságot követően megalkotott Sarbanes-Oxley törvény a vállalati elszámoltathatóság és átláthatóság javítása érdekében megtiltotta a könyvvizsgáló cégeknek, hogy audit ügyfeleiknek más szolgáltatásokat is nyújtsanak. Ez többek között azt is jelentette, hogy le kellett építeniük ügyvédi és tanácsadói praxisaikat.

A mi esetünkben az volt a megoldás, hogy elszakadtunk ettől a cégtől, így továbbra is dolgozhattunk minden ügyfelünknek. Fájt volna, ha bármelyikükkel megszűnt volna a kapcsolat.

Hogyan folytatódott az iroda története ezt követően?

Az elmúlt 25 évet az jellemezte, hogy kemény válságok és békésebb konjunkturális periódusok váltogatták egymást. Előbbi alatt a globális gazdasági vagy pénzügyi válságokat értem, mint amilyen a 98-as orosz pénzügyi válság volt, de természetesen ebbe a sorba tartozik az Enron-csőd hatása és a 2008-as nagy pénzügyi krach is.

A válságok utáni növekedési periódusokat jól használtuk ki: javítottuk üzleti eredményeinek és tehetséges embereket vettünk fel, akiket meg tudtunk tartani. Az elejétől fogva ebben a szellemben építkeztünk. Emellett persze voltak távozók is, akik más ügyvédi irodákban vagy jogtanácsosként bontakoztatták ki tehetségüket. Rájuk is büszkék vagyunk, mert tőlünk indultak, és hisszük, hogy ezek a kollégák is jó szívvel gondolnak ránk a mai napig.

Fontos mérföldkőnek számított 2006, amikor dr. Kelemen László András neve bekerült a cégnévbe. Kollégánk, aki az ügyvédi iroda alapításától velünk volt, rendkívüli teljesítménye elismeréseként érdemelte ezt ki.

A következő fejezetet Dr. Vincze Péter és társainak csatlakozása nyitotta meg 2014 elején. Milyen kompetenciákat és szaktudást hoztak be ők?

Egy banki szférában tevékenykedő ügyvédcsapatról beszélünk, amelyet Péter és még négy másik tapasztalt ügyvéd alkotott. Ők elsősorban bankjogra specializálódtak és sok pénzintézeti ügyféllel rendelkeztek.

A csatlakozás természetesen kölcsönös előnyökkel járt. Egy nagyszerű bankjogi praxishoz jutottunk, Péterék pedig jobban ki tudták szolgálni meglévő ügyfeleiket és könnyebben tudtak újakat szerezni, mert nagyobb erő és kapacitás állt mögöttük. Egy konfliktusoktól mentes integrációs folyamat végére mindenki azt kapta, amit szeretett volna. Bennünket akkor már a tíz legnagyobb magyar ügyvédi iroda közé soroltak,  Péter karizmája révén pedig olyan nagy ügyfeleknek is dolgozhattunk, akikhez amúgy nem férhettünk volna hozzá.

Időben egyre közelebb járunk az OrienTax Adótanácsadóval és az Andersen Globallal való együttműködés 2018-as létrejöttéig. Milyen folyamat vezetett el idáig?

Onnan kell kezdenem, hogy Radnai Károly, az OrienTax alapítója éveken keresztül annál a nagy könyvvizsgálónál dolgozott, amelytől 2002-ben függetlenné váltunk. Voltak közös ügyfeleink, és egyre csökkenő intenzitással ugyan, de hosszú éveken keresztül együttműködtünk velük.

Károly 2009-ig dolgozott ott, addig rendszeresen találkoztunk, jól ismertük egymást, jó munkakapcsolat alakult ki közöttünk. Sok olyan ügyfél kötött össze bennünket, akinek ő volt az adótanácsadója, mi pedig a jogi tanácsadó szerepét töltöttük be.  Nagyrészt ennek a közös múltnak köszönhető, hogy amikor az OrienTax az Andersen Globallal való együttműködés kapujában állt, és az volt a kérdés, hogy ki legyen a jogi partner ebben a felállásban, Károly minket hívott fel.

Mivel mindig is szerettünk volna egy erős nemzetközi brand alá tartozni, nem gondolkodtunk sokat a lehetőségen. Károly telefonhívásától számítva szűk két hónapon belül már alá is írtuk a szerződést.

Hogyan értékeled ezt az együttműködést? Hozza azokat az eredményeket, amelyeket előzetesen elvártatok?

Több szempontból is rendkívül eredményesnek értékeljük az együttműködést. Elsőként azt említeném, hogy sikerült élnünk a nemzetközi irodahálózat szoros együttműködéséből származó előnyökkel. Közép-Kelet Európában különösen erősnek számít az Andersen hálózata, amelyen keresztül számos referált munkát, illetve megbízást kaptunk eddig, és mi is szép számmal közvetítettünk ki ilyeneket.

Emellett vannak értékes szakmai együttműködések és jól működnek a szolgáltatási láncok is. Nagy versenyelőny, hogy ügyfeleinket rövid úton hozzá tudjuk juttatni magas színvonalú külföldi jogi segítséghez. Ez szinte minden héten előfordul.

Fontos szempont az is, hogy tovább tudtunk növekedni. Ma már összesen 30 ügyvéddel és ügyvédjelölttel dolgozunk, és a BBJ Book of Lists alapján Magyarországon a 8-9. helyen állunk a nemzetközi kötődésű ügyvédi irodák rangsorában.

Mi az, amiben szerinted az Andersen Legal a hazai versenytársak fölé nő? Mik azok a területek, kompetenciák, ahol kiemelkedőt tudtok felmutatni?

Úgy vélem, ennek az irodának a legnagyobb ereje, hogy a 2000-es évek eleje óta konzisztensen a legnagyobbak közé tartozik itthon. Tekintélyes ügyfeleink vannak gyakorlatilag a kezdetek óta, és nemzetközi szinten is meggyőző referenciákat tudunk felmutatni.

A másik, hogy a csapat magja is állandó. Kollegáinkat rendszeresen csábították más ügyvédi irodák, ők mégis nálunk maradtak, soha nem volt jellemző ránk a cserélődés. Ez nagy érték, nem sok példa van arra Magyarországon, hogy ennyi tapasztalt ember ilyen sokáig együtt marad. Az ügyfeleknek sem mindegy, hogy kivel találkoznak: egy olyan tapasztalt szakemberrel, aki már évtizedek óta szolgálja őket, vagy állandóan cserélődő, új ügyvédekkel.

Igyekszünk minden végzős jogász generációból válogatni. A saját elveink szerint neveljük őket tovább; szeretnénk, ha itt maradnának a szakvizsga után is. Nálunk valóban több generáció működik együtt, ez a biztosíték arra, hogy az iroda nem tűnik majd el, amikor az alapítók abbahagyják, így az ügyfelek kiszolgálása folyamatos marad.

Hogyan tovább? Mivel lennétek elégedettek az elkövetkezendő 5-10 évben?

Szeretnénk továbbra is együtt tartani ezt a tehetséges, értékes szakembergárdát. Ez a rutinos társaság szakmai értelemben most van a legjobb korban, ereje teljében, most tudja a legjobbját adni. Minden erőfeszítést megér, hogy megőrizzük ezt a stabilitást, ezt az egységet.

Három évvel ezelőtt lelkesen, teljes erőbedobással léptünk be az Andersennel való együttműködésbe, és azóta is igyekszünk kiaknázni az ebben rejlő lehetőségeket. Igazán elégedettek akkor leszünk, ha ez maximálisan sikerül.