Startol a sporttámogatás adókedvezménye

[A témában két napos átfogó konferenciát szervezünk. Részletekért és regisztrációért KATTINTSON]

 

A Parlament 2011. június 27-ei ülésnapján elfogadásra kerültek a sporttámogatást lehetővé tevő törvénymódosítások. A 2011. június 1-jei cikkünk után még elfogadtak néhány érdemi módosítást, melyek a következők:

  • A támogatás jóváhagyásának joga részben az országos sportági szakszövetségek hatáskkörébe került, mégpedig a saját szakáguk alá tartozó sportszervezetek tekintetében. Ehhez kapcsolódóan fontos fejlemény, hogy a szakszövetség által elbírált kérelmek esetében a támogatási igazolásokat is a szövetségek fogják kibocsátani.
  • A szakszövetségek által, illetve a sportköztestület (MOB) által benyújtott támogatási pályázatok elbírálása (és a támogatási igazolások kibocsátása) továbbra is a Nemzeti Sport Intézet (NSI) hatáskörében marad.
  • Azon szervezeteknek, amelyek pályázatát a szakszövetségek bírálják el, a tárgyi eszköz felújítás esetén szükséges nyilatkozatot, valamint 10 millió forinton felüli beruházás esetében a nyílt pályázat igazolását is a szövetségeknek kell benyújtaniuk.
  • A szakszövetségek a fent említett közigazgatási hatósági feladataik ellátására jogszabályban rögzített díjat számolhatnak fel a pályázó sportszervezeteknek, ahogy a NSI is hasonlóan járhat el a MOB-bal és a szakszövetségekkel szemben. Ezen szolgáltatási díj meghatározását miniszteri jogkörbe utalja a törvény.

A fent említett pontokon túl, a korábbi cikkünkben az adókedvezménnyel kapcsolatos részletek változatlan formában érvényesek. A törvény társasági adótörvényt érintő módosításai 2011. július 1-jétől lépnek hatályba, de természetesen az adókedvezmény igénybevétele a támogatási igazolások alapján történhet majd, ezek pedig a kérelmek elbírálását követően, előre láthatólag szeptembertől várhatóak csak.

Ami még várat magára

A folyamatban lévő uniós egyeztetések miatt továbbra sem lépnek hatályba a hivatásos sportszervezetek eszközberuházásainak támogatását érintő passzusok, azokra várhatóan az ősz elejére lezáruló tárgyalások után kerülhet sor (egyre halványabb a remény, hogy ezek a tárgyalások július végéig, a nyári szabadságolások előtt lezárulnak). Megjegyezzük ugyanakkor, hogy mindez érdemileg nem jelent komoly lassítást, hiszen viszonylag ritka, hogy a jövedelmezőség szempontjából nehezen működtethető sportingatlanokat hivatásos csapatok tulajdonoljanak, míg a közhasznú alapítványi formában elvégzett beruházások támogatására már július 1-jétől lehetőség nyílik.

Amit még senki sem lát pontosan: mennyi az annyi?

A hatályba lépést követően mindössze egyetlen fontos kérdés maradt, hogy miként kívánja, illetve kívánja-e egyáltalán a jogalkotó „kordában tartani” az ilyen célú támogatásokat. A jogszabály ugyanis viszonylag semleges a támogathatóság feltételeit illetően, tehát a támogatások igénybe vétele a sportszervezetek oldalán alapvetően akár automatikus is lehetne. Ehhez képest az idei költségvetést megalapozó törvény indokolásában 20 milliárd Ft-os tervezett kiadás (a társasági adóbevételek erre tekintettel becsült csökkenése) került meghatározásra, ami viszonylag szűk keretet szabna az igényeknek és az sem világos, hogy bármilyen mechanizmus bevezetésre kerül-e az egyes sportágak közötti allokációra. Utóbbi abból a szempontból lenne véleményünk szerint üdvözlendő, hogy így nem kellene a sportágakat egymással szemben konfliktusos versenyhelyzetbe hozni, hanem mindenki a rá szabott keretekből gazdálkodhatna.