Szavazott az Országgyűlés – Elfogadták a 2018-as adócsomag második részét is

Az Országgyűlés 2017. november 14-én elfogadta a 2018. évre vonatkozó adótörvény-változások újabb elemeit, az eredeti törvényjavaslathoz képest minimális módosításokkal.
Az őszi adócsomag-javaslatról
és az új adózás rendjéről szóló törvényjavaslatról korábbi cikkeinkben már beszámoltunk, az alábbiakban a módosulásokat foglaltuk össze röviden. 

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

2018. január 1-jétől az adózás rendjének újrakodifikálásával összefüggő változásnak köszönhetően az adóhatóság köteles lesz visszafizetni azon eljárásokban megfizetett eljárási díjakat / illetékeket – illetve az ügyintézési határidő kétszeresének túllépése esetén a megfizetett eljárási díj / illeték kétszeresét –, amelyekben a rá irányadó ügyintézési határidőt az adózónak vagy az eljárás egyéb résztvevőjének fel nem róható okból túllépi. A módosítás rögzíti, hogy az így visszafizetett összegek adómentes bevételt képeznek.

TÁRSASÁGI ADÓ

A társasági adót illetően egyetlen lényeges változás történt a javaslathoz képest, amely a két új jogcímen elérhető fejlesztési adókedvezmény igénybevételét érinti. Az elfogadott szabályok alapján az új jogcímek szerinti fejlesztési adókedvezmények már a módosító törvény hatálybalépését követően megkezdett beruházások esetében is elérhetővé válnak (azaz az adózóknak nem kell megvárniuk az egyedi támogatás Európai Bizottság számára történő hivatalos bejelentését a beruházás megkezdésével).

EKHO

A kifizetőnek nem kell a jelenleg még 20%-os mértékű kifizetői ekhót megfizetnie a hivatásos sportoló részére e foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel után. Ezt a rendelkezést már a 2017. szeptember 1-jét követően kifizetett jövedelmekre is alkalmazni lehet. Az elfogadott törvény egyértelműsíti, hogy a módosító törvény hatálybalépése után önellenőrzés keretében lehet helyesbíteni a 2017. szeptember 1-jét követően kifizetett jövedelmek után már megfizetett ekho-t.

KATA

2018. január 1-től már az ügyvédi irodák is választhatják a KATA szerinti adózást. A most elfogadott törvényi szöveg alapján az ügyvédi irodák a KATA alanyiság választását 2017. december 1-jétől kezdődően bejelenthetik, így 2018-ban – választásuk szerint – a teljes adóévben tudnak a KATA szabályok szerint adózni.

ILLETÉK

Az elfogadott javaslat szerint illetékmentes lesz a termőföld szerzése akkor is, ha azt a megszerzője olyan mezőgazdasági termelőszervezet részére engedné át, amely az átruházás időpontjában és a vállalt művelési időszak egészében legalább 25%-ban közeli hozzátartozója tulajdonában áll.

ADÓZÁS RENDJE

2018. január 1-jétől jelentősen átalakul az adóigazgatás rendszere. Az Országgyűlés a korábbi hírlevelünkben bemutatott javaslatcsomagot szinte módosítás nélkül elfogadta, érdemi változásokról, új és releváns rendelkezésekről az alábbiak szerint döntött:

Helyi adózást érintő könnyítések

  • A jövőben a kivetés útján megállapított helyi adók (pl. építményadó, telekadó stb.) után az önkormányzati adóhatóság utólagos adómegállapítás keretében nem lesz jogosult a jogkövetkezmények (pl. adóbírság, késedelmi pótlék) megfizetésére kötelezni az adózókat, csak az elmaradt adókat hajthatja be pótlólagosan.
  • A fenti szabállyal párhuzamosan a jövőben nem minősül adóhiánynak (és így nem lehet majd adóbírságot kiszabni), ha az önkormányzati adóhatóság az adót (adat)bejelentés-, bevallás-, közhiteles nyilvántartás- vagy az építésügyi hatóság adatszolgáltatása alapján vetette ki.
  • A hivatalos indokolás a fenti rendelkezésekhez még nem elérhető, ugyanakkor az látható, hogy ezen új szabályok bevezetése az adózóbarát adóhatóság koncepciójának a helyi adóhatóságra való kiterjesztését szolgálja. A szabályok egyértelműen könnyítést jelentenek az adózóknak.