Támadja az Európai Bizottság az EKÁER-t

Az Európai Bizottság 2017. október 4-én felszólította Magyarországot, hogy az Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszert (EKÁER) hangolja össze az uniós hozzáadottérték-adó szabályokkal.

A felszólító levéllel kapcsolatban kiadott tájékoztató alapján az Európai Bizottság a közösségi héa (hozzáadott érték adó, a magyar áfa közösségi megfelelője) szabályokkal ellentétesnek tartja azt, hogy az EKÁER-ben a vállalkozásoknak héafizetési célból részletes jelentést kell tenniük a magyar adóhatóságok részére bizonyos közúti fuvarozási tevékenységeikről. Ez a követelmény ugyanis megsérti a héairányelvet, mert elsősorban a határokon átnyúló uniós tranzakciókat érinti, és határátlépéshez kapcsolódó adminisztratív formaságokat vezet be. Mivel a Bizottság levele nem nyilvános, ezért további részletek sajnos egyelőre nem tudhatók, de az előrebocsátható, hogy valószínűleg változtatásokat kell eszközölni majd a rendszerben, illetve a múltbeli hiányosságok szankcionálása ez alapján szintén kérdésessé válhat.

A sajtóközlemény értelmében, amennyiben Magyarország két hónapon belül nem hoz megfelelő intézkedéseket, a Bizottság indokolással ellátott véleményt küldhet az ügyben a magyar hatóságoknak.