Támogatási program közép- és nagyvállalatoknak a versenyképesség növelésére

A kormány a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak ellensúlyozására – minden korábbihoz képest kedvezőbb és egyszerűbb szabályozás mellett – egy versenyképesség-növelő támogatási programot is hirdetett, amellyel a közép- és nagyvállalkozásoknak kíván segítséget nyújtani a bevétel kieséseik leküzdése érdekében. A programra a kormány 50 milliárd forint költségvetési forrást biztosít, az elérhető támogatás pedig a beruházás akár 50%-át, legfeljebb 800.000 eurót (kb. 280 millió Ft) is elérheti.

Külön említést érdemel, hogy a támogatás akár 100%-os előlegként (vagyis előfinanszírozásban) is lehívható, illetve azt olyan cégek és régiók is megkaphatják, amelyek egyébként a normál szabályok szerint ebből ki lennének zárva (pl. nagyvállalkozások budapesti beruházásai.) A támogatás formáját tekintve vissza nem térítendő készpénztámogatás, amely 2020. december 31-ig nyújtható és előlegként fog a feldolgozóipari és üzleti szolgáltató központi szektorban működő közép-és nagyvállalatok számára rendelkezésre állni.

A versenyképesség-növelő támogatásban részesíthetők köre

A Versenyképesség-növelő támogatás a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező közép- vagy nagyvállalkozás részére nyújtható. Nem nyújtható versenyképességi támogatás az alábbi tevékenységekhez:

 • acélipari tevékenység,
 • hajógyártásban folytatott tevékenység,
 • széniparban folytatott tevékenység,
 • szintetikusszál-ipari tevékenység,
 • az ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy
 • áruszállítási szolgáltatás nyújtása,
 • elsődleges mezőgazdasági termelés,
 • halászati és akvakultúra-ágazatban történő projekt
 • energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekt
 • kereskedelmi tevékenység,
 • koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekt,
 • turisztikai tevékenységre irányuló projekt,
 • exporttal kapcsolatos tevékenységek (az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatban.

A versenyképesség-növelő támogatás nyújtásának feltételei

A támogatást az a vállalkozás veheti igénybe, amely

 • igazolja, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírusjárvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak;
 • igazolja, hogy a koronavírus-járvány miatt az árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett;
 • nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el, továbbá a biztosítása alapján nincs lehetőség a felmerült károk megtérítésére;
 • vállalja, hogy a bázislétszámát a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig fenntartja,
 • vállalja, hogy 2021. június 30-ig legalább 150 000 euró értékű új, még meg nem kezdett beruházást valósít meg Magyarországon;
 • szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy nyilatkozik arról, hogy nem áll fenn köztartozása, és vállalja, hogy kéri a felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba;
 • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének a pályázat benyújtásakor;
 • vállalkozás (vagy a kapcsolt vállalkozása) nem részesült az Európai Bizottság korábbi, Magyarországnak címzett határozata alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a beruházás értékétől függ:

 • 150.000 euró és 300.000 euró közötti beruházások esetén a beruházás értékének 30%-a
 • 300.001 euró és 500.000 euró közötti beruházások esetén a beruházás értékének 40%-a
 • az 500.000 euró feletti beruházások esetében a beruházás értékének 50%-a, de maximum 800.000 euró.

A támogatás formája, eljárás

A támogatás nyújtása pályázati úton történik, a lebonyolító szerv a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt.

A versenyképesség-növelő támogatás 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, forintban kerül kifizetésre, a támogatás felhasználásáról szóló beszámolót a támogatott vállalkozásnak a kötelezettségvállalási időszak lejártát követően kell benyújtania.