Támogatások levonhatósága a társasági adóból

Legutóbbi cikkünkben a magánszemélyeknek történő ajándékozások adózását tekintettük át, ezúttal a jogi személyeknek nyújtott támogatások adójogi kezelését ismertetjük részletesebben.

A 2010-től megváltozott szabályok alapján a jogi személyeknek nyújtott ingyenes juttatások levonhatósága megváltozott. Míg korábban az adott támogatás egyáltalán nem volt levonható, addig 2010-től bizonyos feltételek esetén az elszámolható a társasági adó alapjában. Ehhez rendelkezni kell a juttatásban részesülő azon nyilatkozatával, mely szerint „a juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív”. Magyarul, amennyiben a juttatást kapó fél veszteséges és a juttatás nem keletkeztet társasági adókötelezettséget, akkor a támogatás a juttató oldalán nem lesz levonható a társasági adó alapjából, ellenkező esetben viszont igen. Mindezt a beszámoló elkészítését követően igazolni kell.  Fontos tudnivaló továbbá, hogy a külföldinek történő ingyenes juttatás továbbra sem lesz elismert költség társasági adó szempontból.
Az adóhatóság még 2010. júliusában közzétett egy részletes útmutatót az ingyenes juttatásokkal kapcsolatban, melynek tanulságait az alábbiakban foglaljuk össze:

  • Az eredmény, amelyet a juttatásban részesülőnek igazolnia kell, a vállalkozási tevékenység eredményét jelenti;
  • A juttatásokat egyenként kell vizsgálni abból a szempontból, hogy az adott juttatás nélkül negatív lenne-e a juttatásban részesülő eredménye, azonban a korábban kapott juttatásokat figyelembe lehet/kell venni az eredmény meghatározásakor;
  • Több támogató esetén (vagy ugyanazon támogató által több alkalommal nyújtott támogatás esetén) a bizonylatok feldolgozási rendjére vonatkozó számviteli előírásokra kell tekintettel lenni, és idősorrendben kell vizsgálni a juttatásban részesülő eredményét a kapott juttatások tükrében;
  • Alapítványnak adott juttatás esetén, ha az alapítvány vállalkozási tevékenységet is folytat, akkor arról kel nyilatkozni, hogy a vállalkozási tevékenységének az eredménye a kapott támogatás nélkül nem lesz negatív, akkor is, ha a támogatás  az alap/közhasznú tevékenység bevételeként jelenik meg;
  • Ha az alapítvány nem végez vállalkozási tevékenységet, erről a tényről kell nyilatkoznia és ebben az esetben a juttatás költsége mindenképpen elszámolható a társasági adó alapjában;
  • Ha nyilatkozat adásának nincs helye, akkor a juttatás adója mentesül az adóalap-növelési kötelezettség alól. Erre példa a költségvetési szervnek, magánszemélynek, közérdekű kötelezettségvállalás céljára adott juttatás, vagy az egyszeres könyvvitelt vezetőnek adott nem pénzbeli juttatás.

 

OrienTax vélemény


Az adóhatóság értelmezése több szempontból is érdekes.  Több támogató esetén a juttatások időrendben történő vizsgálata miatt előfordulhat az az eset, hogy az a juttató, aki hamarabb adott juttatást nem kap olyan nyilatkozatot, ami alapján csökkenteni tudja adóalapját, míg az a juttató, aki később adja a juttatást már igen.  Szintén meglepő a magánszemélyeknek adott ingyenes juttatásokkal kapcsolatos értelmezés is, hiszen az ilyen juttatások így tekintet nélkül elszámolhatóak lennének társasági adó szempontból, ami biztosan nincs így, hiszen az üzleti ajándék nevesítetten nem a vállalkozás érdekében felmerülő költség, és egyébként csak a munkavállalónak, vezető tisztségviselőknek, korábbi munkavállalóknak, azok hozzátartozóinak adott juttatással kapcsolatban elszámolt költség vonható le a társasági adóalapból.