Új állami támogatások a dráguló energiaárak kompenzálására!

A magyar kormány az elkövetkező hónapokban – a kapcsolódó rugalmas, európai uniós állami támogatási szabályokra (is) építve – több olyan programot is tervez meghirdetni, amellyel célja az energiaintenzív iparágak támogatása, az energiahatékonysági, továbbá munkahelymegtartó projektek ösztönzése. Az eddig nyilvánosságot kapott elképzeléseket az alábbiakban foglaltuk össze.

1. Feldolgozóipari KKV-k energiaköltség- és beruházás támogatási programja

A feldolgozóipari ágazat kis- és középvállalkozásai számára elérhető programnak két pillére lesz, melyek célja

  • az energiaköltségek (OPEX), illetve
  • az energiahatékonysági beruházások (CAPEX) együttes támogatása.

Az energiaköltségek növekményének limitált időtartamra (3 hónapra) terjedő támogatásával az állam enyhíteni kívánja a vállalatok likviditási problémáit és áremelési kényszerét, segítve a vállalatok versenyképességének megőrzését is. A támogatás alapja az OPEX esetében a 2021. október, november és december havi, valamint a 2022. október, november és december havi számlával igazolható gáz és villamosenergia havi átlagárának különbsége, szorozva a 2022. azonos havi fogyasztással. A CAPEX esetében az energiahatékonysági beruházás önereje.

A program az OPEX költségek támogatásának feltételéül szabja majd energetikai beruházások végrehajtását. Ehhez kapcsolódóan beruházási hitelekhez önerő támogatást nyújt, vissza nem térítendő támogatás formájában. Az energiahatékonysági beruházások megvalósítása segít, hogy a vállalkozások közép- és hosszútávon is versenyképesek maradjanak tartósan magas energiaárak mellett is.

A programban való részvétel várható feltétele, hogy a vállalkozás működésének fő tevékenysége feldolgozóiparból származzon, valamint a 2021. évi energiaköltsége elérje a 2021-es évi árbevételének 3 százalékát. További felétel lesz, hogy a támogatott vállalkozás 2022. évi III. negyedévi statisztikai állományi létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. III. negyedév végére.

A támogatás mértéke az OPEX esetében a támogatás alapjának 50 százaléka, de legfeljebb 500.000 euró. A CAPEX esetében az energiahatékonysági beruházáshoz 15 százalék önerő kérelmezhető vissza nem térítendő támogatás formájában.

2. Nagyvállalati Energiahatékonysági Beruházási Program (Gyármentő Program)

Az állam a fenti program mellet egy úgynevezett Gyármentő Programot is elindít, melynek célja az 50-100 legnagyobb feldolgozóipari nagyvállalat beruházási célú támogatása. Előreláthatólag megújuló energiatermeléshez kapcsolódó projektek, illetve energiahatékonysági projektek is támogathatók lesznek. A részletek még kidolgozás alatt állnak.

3. Munkahelymegtartó program

A harmadik program, amelyet a Kormány a hazai vállalkozások megsegítésére hoz létre, a Munkahelymegtartó program. Ez előreláthatólag több elemet és intézkedést is fog tartalmazni, melynek részletei szintén a későbbiekben látnak még napvilágot.