Új kötelezettség 2021 januárjától – BIREG rendszer

Részben felváltva a korábbi EKAER kötelezettséget, részben azzal párhuzamosan működve 2021. január elsejével – 1 hónapos szankciómentes türelmi időszakkal – elindult az ún. előzetes engedélyregisztrációs rendszer (BIREG), amely a közlekedési hatóság által üzemeltetett, nyilvánosan elérhető informatikai rendszer. Az új kötelezettség alapján az adott fuvarozáshoz kapcsolódóan használt engedélyeket és a szállítások adatait valós időben rögzíteni kell a BIREG rendszerben. Az új rendszer egyszerre ró adminisztrációs terheket a fuvarozókra, a feladókra és a címzettekre, a jelentős bírságtételek miatt pedig érdemes mielőbb megkezdeni a felkészülést annak érdekében, hogy február 1-jétől már olajozottan tudjanak működni a BIREG folyamatok.

Többek között az Európai Bizottság által megfogalmazott kritikai észrevételére válaszul az EKAER kötelezettség az ún. „nem kockázatos termékek” esetében kivezetésre került, ugyanakkor a jogalkotó szerette volna az EKAER rendszer vitathatatlan előnyeit valahogy átmenteni annak érdekében, hogy az áfa csalásoknak továbbra is hatékonyan elejét tudja venni. Habár a BIREG rendszer jogszabályban nevesített célja a hazai közúti személy- és áruszállító vállalkozások védelme, minden kétséget kizáróan a BIREG arra is hivatott lesz, hogy legalább részben betöltse az EKAER rendszer kivezetésével párhuzamosan hagyott űrt. Ezért az új szabályoknak való megfelelés alapvető fontosságú lesz minden kötelezett számára. Fontos megemlíteni emellett, hogy az EKAER és a BIREG rendszer továbbra is párhuzamosan működik majd a „kockázatos termékek” fuvarozása esetében. Ez utóbbi termékkör esetében tehát egyértelműen az adminisztrációs kötelezettségek növekedéséről beszélhetünk.

Az alábbiakban röviden áttekintjük a legfontosabb szabályokat.

Fuvarozói regisztráció

A BIREG rendszerbe történő regisztráció kötelező:

  • a Magyarország területét érintő, díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel,
  • a Magyarország területét érintő, saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végző 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel, továbbá
  • a Magyarország területén kabotázs fuvarozást végző tehergépjárművel történő fuvarfeladás esetén.

A regisztrációt az érintett tehergépjármű üzembentartója, vagy a szállító köteles elvégezni a jogszabályban meghatározott időpontban. A regisztráció alkalmával a vállalkozás alapadatait, tevékenységi vagy közösségi engedély adatait, a felhasználók adatait és jogosultságait szükséges rögzíteni.

A feladó és a címzett feladatai

A BIREG regisztráció kapcsán a feladó (Magyarországi felrakás helyén) és a címzett (magyarországi lerakás helyén) feladatai közé tartozik a releváns engedélyek, fuvarregisztráció vizsgálata, valamint hiba esetén a hatósági bejelentés megtétele. Az elvégzett vizsgálatot megfelelően adminisztrálni kell, és külön dokumentum-megőrzési kötelezettséget kell teljesíteni. A feladó és a címzett feladatai némileg változnak 2021. július elsejétől, fontos tehát tisztában lenni azzal, hogy mikor milyen szabályoknak kell megfelelni.

Bírság-kockázat

A közlekedési hatóság külön ellenőrzési jogköröket kap a szabályok betartatására. A BIREG szabályok megszegése esetén a szállítót, járművezetőt fuvaronként 500 ezer forinttól 800 ezer forintig terjedő bírsággal sújthatja, míg a feladó-címzett részére 300 ezer forintos bírság szabható ki – ugyancsak fuvaronként.

Amennyiben kérdése merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, az Andersen szakértői örömmel állnak rendelkezésére.