Új svájci/magyar kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény

Magyarország és a Svájci Államszövetség, 2013. szeptember 12-én új kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött, amely az 1981-es egyezményt hivatott felváltani.

Az új egyezmény értelmében változik többek között az osztalék adóztatására vonatkozó szabályozás. A jelenleg hatályos adóegyezmény az osztalékjövedelemre 10% forrásadó kivetését teszi lehetővé a kifizetés országában, az új egyezmény alapján a maximális forrásadó 15% lesz. Az új egyezmény három esetkörben mentesíti az osztalékfizetést a forrásadóztatás alól:

  • a kedvezményezett (a szerződő államban rezidens társaság) legalább 10%-os részesedéssel rendelkezik az osztalékot fizető társaságban;
  • az osztalékot nyugdíjalapnak fizetik;
  • a kedvezményezett a szerződő állam nemzeti bankja.

Szintén újdonság a jelenleg hatályos  egyezményhez képest, hogy az új egyezmény – a jelenlegi nemzetközi standardoknak megfelelően – az információcsere széleskörű alkalmazását teszi lehetővé az illetékes hatóságok között. Az új konvenció az információcserével kapcsolatban azt is kimondja, hogy nem lehet az információt nyújtó államtól megkövetelni, hogy olyan titkos üzleti, kereskedelmi, ipari, kereskedelmi eljárással, foglalkozással kapcsolatos információt vagy egyéb információt továbbítson a másik szerződő félnek, amely sértené az információt nyújtó ország államérdekét.

Fontos, hogy az új egyezmény majd csak azután lép hatályba, ha mindkét ország törvényhozása ratifikálta azt.