Új transzferár rendelet: akár már a 2017-es adóévre is alkalmazható

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) még augusztusban tette elérhetővé és véleményezhetővé az új transzferár rendelet tervezetét. A végleges jogszabály pedig már olvasható az október 18-án megjelent Magyar Közlönyben.

A kihirdetett rendelet lényegében megegyezik a korábbi jogszabálytervezettel, csupán kisebb módosításokat, jogtechnikai pontosításokat hajtott végre a jogalkotó.

Egy lényeges szabály ugyanakkor még helyet kapott a végleges szövegben. E szerint az adózók elévülési időn belül módosíthatják már meglévő nyilvántartásaikat, ha abban az adóalapot, az adót, a szokásos piaci árat és ár-tartományt (jövedelmezőséget) érintő hibát észlelnek, vagy a dokumentáció nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A módosító dokumentumnak tartalmaznia kell a javított nyilvántartásra történő hivatkozást, a módosítást, és annak dátumát. A módosítást a nyilvántartás esedékességének eredeti időpontjában hatályos szabályok szerint kell elvégezni.

Fontos továbbá, hogy nincs helye módosításnak abban az esetben, ha az adózó a transzferár rendeletben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt a módosítással változtatná meg (ilyen választási lehetőség lehet például az alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások egyszerűsített nyilvántartás keretében történő dokumentálásával kapcsolatos adózói választás).

A rendelet az eredeti tervek szerint 2018. január 1-jén lépett volna hatályba, ez azonban a kihirdetést követő 30. napra, azaz 2017. november 17-re módosult. Ez ugyanakkor nem befolyásolja az alkalmazhatóságot, ugyanis főszabály szerint az új előírásokat az érintett adózóknak a 2018. adóévi adókötelezettségükhöz kapcsolódó nyilvántartásokra kell majd első alkalommal alkalmazniuk. Az átmeneti szabályok értelmében azonban az adózó választása alapján a 2017. adóévre vonatkozó transzferár dokumentációk készítésekor is alkalmazhatja az új rendeletet – feltéve, hogy a nyilvántartás elkészítésének határideje nem korábbi a rendelet hatálybalépésének napjánál.