2010. május 1-jétől a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendeletet („a Rendelet”), és az annak végrehajtásáról szóló 987/2009/EK rendeletet kell alkalmazni az unión belül „mozgó” munkavállalók, önálló vállalkozók, és családtagjaik társadalombiztosítási helyzetének meghatározására.

Az alapvető EU TB szabályok az új rendelettel nem változnak. A Rendelet – csakúgy, mint a korábbi 1408/71/EGK rendelet – tartalmazza azt az alapelvet, mely szerint, a rendelet hatálya alá tartozó személyekre csak egy állam társadalombiztosítási jogszabályai alkalmazandóak. A Rendelet és kapcsolódó végrehajtási rendelet szabályozza, hogy munkavállalók és önálló tevékenységet végzők egyik tagállamból másik tagállamba történő kiküldetése, illetve több tagállamban folytatott párhuzamos tevékenysége esetén hogyan kell meghatározni az alkalmazandó társadalombiztosítási jogszabályokat.

Fontosabb változások:

·        A kiküldetés időtartama 12+12 hónap helyett 24 hónap, mely kivételes esetben maximum 5 évre meghosszabbítható az érintett országok illetékes hatóságainak egyetértése esetén.

·        Több tagállam területén végzett munka esetén a magánszemély csak akkor marad az állandó lakóhely államának TB rendszerében, ha tevékenysége jelentős részét (25%) ott végzi.

·        Azok a magánszemélyek, akik az egyik tagállamban munkavállalóként, a másikban önálló vállalkozóként végeznek tevékenységet, a munkavégzés helyének állama TB rendszerének hatálya alá tartoznak (korábban két helyen is fizettek járulékot).

·        Megszűnnek a nemzetközi vasúti, közúti, légi vagy belvízi személyszállítási, árufuvarozási tevékenységre vonatkozó speciális szabályok.

·        Az E101-es igazolást felváltja az ún. A1 igazolás, melyet az illetékes regionális hatóságtól kell megkérni. (Az OEP által közzétett tájékoztató szerint, az A1-es igazolás kérelmezésekor továbbra is használható a korábbi E101-es nyomtatvány.) A kérelmet a regionális egészségpénztár 22 napon belül bírálja el.

·        A korábbi 1408/71/EGK rendelet az EFTA-államok (Izland, Liechtenstein, Norvégia) és Svájc tekintetében 2010. május 1-je után is tovább alkalmazandó.

·        A 2010. április 30. előtt kezdődő kiküldetések esetén a korábbi E101-es igazolások nem vesztik érvényüket. Amennyiben azonban az E 101 igazolás érvényessége lejár, de a kiküldetés folytatódik, a regionális egészségpénztár a munkáltató kérelmére az E 101 lejáratát követő naptól A1 jelű nyomtatványt ad ki, melynek érvényessége a kiküldetés kezdetétől (melybe az április 30. előtti időszak is beleszámít) számított legfeljebb 24 hónap lehet.