Uniós zöld lámpa a hivatásos sportszervezetek tárgyi eszköz beruházásainak

2011. november 9-i sajtóközleményében az Európai Bizottság versenypolitikáért felelős alelnöke, Joaquín Almunia bejelentette, hogy a Bizottság az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályoknak megfelelően jóváhagyta Magyarország javaslatát, amely szerint Magyarország állami finanszírozás keretében évi mintegy 60 millió eurót fordítana meglévő sportlétesítményeinek felújítására és fejlesztésére. Megjegyezzük, hogy az összeg csak becslés és nem a magyar jogszabályi előírásokon alapul.

Az uniós jóváhagyás révén megnyílik a lehetőség a hivatásos sportszervezetek eszközberuházásainak támogatására is a látvány-csapatsportok támogatását célzó társasági adókedvezmény rendszerében. Mivel a sportszervezetek 2011/12-es bajnoki idényre szóló támogatási kérelmeinek a határideje 2011. szeptember 15. volt, várhatóan módosításra kerül a vonatkozó végrehajtási rendelet, hogy a hivatásos sportszervezetek is pályázhassanak akár már az idei évadra is.

A hivatásos sportszervezetekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd, mint az amatőr egyesületekre a tárgyi eszköz beruházásokra igényelt támogatások esetén, vagyis a támogatás mértéke a 70%-ot is elérheti. A magas támogatási arány mellett azonban csak olyan beruházás lesz támogatható, melyhez kapcsolódó sportfejlesztési program a közösség érdekeit szolgáló kezdeményezéseket foglal magában, például tömegsportprogramok szervezését, utánpótlás-nevelést vagy bizonyos idősávokban a sportlétesítmények igénybevételének a helyi lakosság számára történő biztosítását.

A közlemény kitér arra is, hogy a magyarországi sportlétesítmények közel 90%-a köztulajdonban van, így a legtöbb, hivatásos sportszervezetek által támogatásból megvalósított beruházás vélhetően ezen létesítmények fejlesztésére irányul majd. A támogatás fejében azonban az ilyen létesítményeket használó sportszervezetek kötelesek lesznek bérleti díjat fizetni a létesítmények használatáért, annak érdekében, hogy a támogatásból megvalósuló beruházások ne vezessenek a bérleti árak piaci torzulásához, amellyel a korábban önerőből beruházó vállalkozásokat hozhatnák hátrányos helyzetbe.  Feltétel továbbá, hogy minden állami támogatásból megvalósuló beruházás kizárólag multifunkciós létesítmények támogatására irányulhat, amely más egyéb rendezvények megrendezésére is alkalmassá tehető kell, hogy legyen.

A későbbiek során is folyamatosan nyomon követjük a hazai jogszabályok változását az uniós jóváhagyás tükrében, és honlapunkon beszámolunk a fejleményekről.

Ez Európai Bizottság sajtóközleménye elérhető itt .