Változó beruházási támogatási szabályok

Az Európai Bizottság nemrégiben hagyta jóvá a 2022-2027-es időszakra vonatkozó ún. regionális támogatási térképet, amely 2022. január 1-jétől fogja meghatározni annak kereteit, hogy Magyarország egyes régióiban milyen maximális támogatási intenzitással nyújthatók regionális beruházási támogatások.

Az ország nagyobb részén változatlanok maradnak a szabályok, azonban kiemelendő, hogy míg Pest megyében és a Nyugat-Dunántúlon emelkedik, addig a Közép-Dunántúlon (azaz Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém megyében) csökkenni fog az elérhető támogatások elvi maximuma. A regionális támogatási térkép változásai ezért azon vállalkozások esetében, amelyek beruházás megvalósítása előtt állnak, mérlegelésre adhat okot.

Miért fontos a regionális iránymutatás?
  • Magyarországon regionális beruházási támogatásnak minősül például a fejlesztési adókedvezmény, az egyedi kormánydöntésen alapuló támogatások rendszere és a beruházásokhoz (eszközbeszerzéshez, infrastruktúrafejlesztéshez) nyújtott támogatások jelentős része.
  • Az iránymutatás rögzíti azokat az alapszabályokat, amelyeknek megfelelően a tagállamok ezeket a támogatásokat nyújthatják az EU átlagától elmaradó fejlettségű területeik gazdasági fejlesztése céljából. Fontos, hogy fő szabályként a támogatási kérelem benyújtásakori szabályozás az irányadó.
Mi változik?
  • Adózói és pályázói szemmel talán a legfontosabb, hogy módosulni fog az ún. regionális támogatási térkép, amely meghatározza a támogatás intenzitásának maximumát, azaz hogy jelenértéken számítva az elszámolható költségek hány százaléka érhető el támogatásként. A regionális térkép Magyarország esetében az alábbiak szerint fog alakulni:
RégióAlap támogatási intenzitás
2014-2021
Alap támogatási intenzitás
2022-2027 [1]
Pest megyeTelepülésenként változó
(0-35%)
50% (↑)
Közép-Dunántúl35 %30 % (↓)
Nyugat-Dunántúl25 %30 % (↑)
Dél-Dunántúl50 %50 %
Észak-Magyarország50 %50 %
Észak-Alföld50 %50 %
Dél-Alföld50%50 %
  • A regionális térképet érintő egyik legjelentősebb változás, hogy Pest megye is támogathatóvá válik, s az érintett cégek az eddigi 0-35% helyett, akár 50%-ig terjedő támogatást is kaphatnak. Fontos hangsúlyozni, hogy a támogatási térkép Budapestet továbbra sem kezeli Pest megye részeként.
  • A Közép- Dunántúl régióban a támogatási intenzitás 35%-ról 30%-ra csökken.
  • A Nyugat-Dunántúl régió esetében 25% helyett már 30%-os támogatási intenzitással számolhatnak a cégek.
Mi nem változott?
  • A kis-, és középvállalkozások továbbra is 10, illetve 20%-kal magasabb támogatásban részesülhetnek.
  • Az áttelepítés tilalmára vonatkozó szigorú szabályozás változatlanul fennmarad. Ez akkor valósulhat meg, ha a támogatást igénylő munkahelyeket (akár kettő munkahelyet!) szüntet(ett) meg az EGT területén a támogatási kérelem benyújtását megelőző kétéves, a beruházás alatti, illetve a befejezését követő két évig terjedő időszakban, és a beruházással érintett termékkör a munkahelyek megszűnésével érintett telephelyen elállított termékekkel azonos, vagy legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja.

[1] 2023 folyamán félidős felülvizsgálat várható, ami módosíthatja a regionális támogatási térképet.