2017. május (évközi adócsomag)

A Kormány 2017. május 2-án az Országgyűlés elé terjesztette az adótörvény-módosításokra vonatkozó javaslatait. A javaslat lényeges pontjai az alábbi linkeken elérhető összefoglalókban találhatók.

Társasági adó, banki különadó, energiaellátók jövedelemadója

Több ponton is kedvezően módosulnának a társasági adózás szabályai. Többek között több új jogcímen (pl. elektromos töltőállomás létesítése miatt) lehetne igénybe venni adóalap-kedvezményt, továbbá bekerülne az adóelőnyök mellett támogatható látvány-csapatsportok közé a röplabda is. A látványcsapat-sportok adókedvezménye érvényesíthető lenne a pénzügyi szervezetek különadójából is. Az energia-ellátók különadójának alapjából is érvényesíthető lenne kedvezmény elektromos töltőállomás létrehozása miatt.

A teljes összefoglaló az alábbi linken olvasható:

https://orientax.hu/hir/adocsomag-tarsasagi-ado/

Szja, KKV szektor kisadói és TB

A fizetővendéglátás közterhei csökkennének, lazulnának az adómentes mobilitási célú lakhatási támogatás feltételei, és több új jogcímen is lehetne adómentes jövedelmet juttatni. A társadalombiztosítási terhek érdemben nem változnának, azonban sokakat érinthet az a változás, amely szerint teljesen megszűnne az ingatlan-bérbeadás ehó-kötelezettsége. Az EVA, KATA, EKHO szabályai egyszerűsödnének (az adóterhek változatlanul hagyásával).

A teljes összefoglaló az alábbi linken olvasható:

https://orientax.hu/hir/adocsomag-ii-szja-kkv-szektor-kisadoi-tb/

Áfa, vám és jövedéki adó

A hal és az internet-szolgáltatás áfája 5%-ra csökkenne. A vámtörvényt érintő tervezett módosítások adminisztratív egyszerűsítésre és pontosításra irányulnak.

A teljes összefoglaló az alábbi linken olvasható:

https://orientax.hu/hir/adocsomag-iii-afa-es-jovedeki-ado-2/

Egyéb adók, szabályozott ingatlanbefektetési társaságok

A következőkben a helyi adókat, az innovációs járulékot, a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokat, és a reklámadót érintő változásokat foglaltuk össze.

A teljes összefoglaló az alábbi linken olvasható:

https://orientax.hu/hir/adotorveny-valtozasok/adocsomag-v-egyeb-adok-2/

Illeték

Számos kedvező módosítást tartalmaz a javaslat, amelyek közül kiemelendők a lakásvásárlással kapcsolatos módosítások és az illetékmentes vagyonszerzések körének bővülése. A várható változások között szerepel továbbá a forgalmi érték meghatározásának az eddiginél részletesebb szabályozása (ami lényegében az adóhatósági gyakorlat törvényi szintre emelését jelenti).

A teljes összefoglaló az alábbi linken olvasható:

https://orientax.hu/hir/adotorveny-valtozasok/adocsomag-vi-illetek/

Adózás rendje

Az adózás rendjéről szóló törvény beharangozott újrakodifikálása egyelőre várat magára. Az Országgyűléshez benyújtott törvényjavaslat ezért a hatályos adóeljárási törvényt módosítaná több ponton. A javasolt módosítások közül említésre méltó az adóhatósági ellenőrzésről szóló jogerős határozatban foglalt megállapítások adózó terhére történő további súlyosítására vonatkozó időkorlát számítási módjának megváltozása (végső soron meghosszabbítása). Az online számlázási rendszer kötelező bevezetésére egy évvel később, 2018. július 1-jén kerülne sor; ezzel kapcsolatos módosításokat is tartalmaz a javaslat.

A teljes összefoglaló az alábbi linken olvasható:

https://orientax.hu/hir/adocsomag-vii-adozas-rendje/

 

Számviteli törvény

A tervezett módosítások közül kiemeljük a hatósági ellenőrzés megállapításainak eredményhatását érintő elszámolásokra vonatkozó javaslatokat, valamint a szövetkezeti hitelintézetek és az azok integrációjában részt vevő egyéb hitelintézetek IFRS-ekre való áttérési határidejének egy évvel történő meghosszabbítását (2019. január 1-ig).

A teljes összefoglaló az alábbi linken olvasható:

https://orientax.hu/hir/adocsomag-viii-szamviteli-torveny/