Az otthoni munkavégzés támogatása a veszélyhelyzet idején

2020. november 12-én lépett hatályba a 487/2020. számú Kormányrendelet, amely a távmunka és az ahhoz kapcsolódó munkáltatói kompenzáció terén teremt kedvező lehetőséget a veszélyhelyzet idejére.

A kiindulópont az, hogy a veszélyhelyzet idejére a Munka Törvénykönyve szabályaitól eltérően is megállapodhat a munkáltató a munkavállalóval távmunka végzésben. Így a home office távmunkává alakítható jogilag is a veszélyhelyzet idejére.

A Kormányrendelet kitér arra is, hogy a fentieknek megfelelő távmunka esetén a munkavédelmi szabályoktól is el lehet térni a veszélyhelyzet idején, ugyanakkor a munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalót a biztonságos munkakörülmények szabályairól és a munkavégzés helyét a munkavállalónak ezt figyelembe véve kell megválasztania. Ez az eltérési lehetőség jelentős könnyítés a veszélyhelyzet ideje alatt.


Fontos, hogy adómentes „rezsi-átalányban” is részesítheti a munkavállalót a munkáltató. Amennyiben a fentieknek megfelelő távmunka megállapodás születik a felek között, a Személyi jövedelemadó törvény (Szja tv.) rendelkezéseitől eltérően a veszélyhelyzet fennállása alatt végzett távmunka idejére igazolás nélkül elszámolható költség a szerződésben foglalt összeg, de legfeljebb a minimálbér 10%-a. Ez 2020-ban havi 16.100 Ft-ot jelent, de ha csak a hónap egy részében állt fenn a távmunka megállapodás, akkor ezt arányosítani szükséges. További feltétel, hogy az Szja törvényben foglalt tételes költségelszámolást ne alkalmazzák a felek a távmunkára.

Véleményünk szerint a Munka Törvénykönyve szerinti távmunka megállapodás azt a lehetőséget is megnyitja a felek számára, hogy az Szja tv. távmunkára vonatkozó tételes költségelszámolás is alkalmazható legyen a veszélyhelyzet ideje alatt. Így amennyiben a „rezsi-átalánynál” magasabb az Szja tv. által elismert távmunka költségek mértéke, pl. internet szolgáltatás teljes díja, fűtés-, villany-költségek arányos elszámolása, esetleg az otthoni munkavégzési helytől eltérő helyiség bérleti díja (pl. közösségi iroda, napi irodabérlés), akkor az átalány helyett e költségek megtérítése is megtörténhet adómentesen.