Beutazási szabályok személyforgalomban

A 2020.09.01-től hatályos legfontosabb beutazási szabályok a személyforgalomban:

1. Az új jogszabály a 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet. A szabályozás állampolgárság alapú, megszűnnek az országok szerinti (zöld, sárga, piros) besorolások.

2. A MAGYAR állampolgárokra von.ó szabályok:

2.1 A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik[1],

  • aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult és az ő családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja, illetve
  • aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja.

2.2 A rendelet hatálya nem terjed ki arra a személyre, aki

  • teherforgalomban lép be, vagy
  • diplomata, vagy
  • a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett.

2.3 Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja személyforgalomban Magyarországra történő belépése során – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles.

Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, az   illetékes járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg, az érintett 14 napig hatósági házi karanténba kerül, ha van magyar lakóhelye vagy tartózkodási helye. Ha nincs ilyen, akkor kijelölt karanténba.

A karanténban elhelyezett személy kérelmére a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt felmentés megadása érdekében.

Ha a két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantén alól a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

Már nem lehetséges nem Magyarországon kiállított tesz eredmények felhasználása!

3. A külföldikre von.ó szabályok (azaz, akik a 2.1 szerint nem esnek a magyar állampolgárokkal egyező elbírálás alá):

3.1 Nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – nem léphet be.

3.2 Kivétel a főszabály alól: Méltányossági kérelem

A külföldiek az illetékes rendőri szerv által kiadott méltányossági kérelem keretein belül léphetnek be. A méltányossági kérelem feltételei és módja (ld. elektronikus nyomtatvány – Ügyfélkapu, Cégkapu, rendőrségi honlapon keresztül) a korábbi szabályozással azonosak.[2]

A külföldről engedéllyel belépő egészségügyi ellenőrzésre kerül, amelyet tűrni köteles.

COVID-19 fertőzés esetén nem léphet be, egyéb esetben 14 napra kijelölt karanténba vagy hatósági házi karanténba kerül.

A karanténban elhelyezett személy kérelmére a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt felmentés megadása érdekében. Ha a két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantén alól a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

Már nem lehetséges nem Magyarországon kiállított tesz eredmények felhasználása!

4. Kivétel a főszabály alól:

Kapcsolt vállalkozások vezető tisztségviselői és munkavállalói

A külföldről érkező személy a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok területéről[3] Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet,haolyan belföldi vagy a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott külföldi államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok közül legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalkozási viszonyban áll.

A korlátozás nélkül történő belépésre akkor kerülhet sor, ha az érintett személy az üzleti célú utazás tényét valószínűsíti.

5. FYI A katonai konvojokra, tranzitáthaladásra, szomszédos országokra (24 óra időtartamra és a határtól 30 km-es limit), a sportolókra és sport szakemberekre további szabályok vannak.


[1] FYI Van még 2 további kategória a hivatásos sportolókra és sportszakemberekre (amelyeket relevancia hányában nem részleteztünk).

[2] Amennyiben a részletszabályokról összefoglaló szükséges, kérjük jelezzék.

[3] 33/2020. (VIII. 30.) BM rendelet a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti utazás körébe tartozó államokról jelenleg azt mondja, hogy a 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti üzleti célú utazás keretében bármely állam területéről érkező személy beléphet Magyarország területére. AZ ORSZÁGOK KÖRE IDŐRŐL-IDŐRE VÁLTOZHAT.