Bővülő automatikus információcsere az OECD országokkal

Az adóhatóságok közötti nemzetközi információcserében érintett országok és adatok köre tovább bővülne az Aktv. tervezett változtatásai alapján. Az uniós tagállamok vonatkozásában 2017. január 1-től bevezetetthez hasonló automatikus információcsere lépne érvénybe 2018. január 1-től az OECD tagállamok irányában is a feltételes adómegállapításra, valamint a szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó határozatokban foglalt egyes adatokra. Az új szabályozás az információcserére vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalás és az OECD BEPS projektjének 5. akciópontja alapján válik szükségessé.

Ennek értelmében a magyar hatóság az OECD tagállamok hatóságai részére automatikusan adatot szolgáltatna a 2017. december 31-e után kiadott-, módosított- vagy meghosszabbított-, az adó feltételes megállapítására-, valamint a szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó határozatokkal kapcsolatosan. Az adatszolgáltatás a határozatok jogerőre emelkedésének napját követő három hónapon belül, egy az OECD által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon történne. A szolgáltatandó adatok köre kiterjedne például az adózó (kérelmező) nevére, valamint a határozattal érintett ügylet- és az azzal elérni kívánt gazdasági cél rövid leírására is.

Az információcsere keretében kapott és átadott adatok adótitoknak minősülnek.

Átmeneti szabályok alapján visszamenőleges adatszolgáltatás is történne 2018. június 30-ig a 2010. január 1-e és 2017. december 31-e között feltételes adómegállapítás- vagy szokásos piaci ár megállapítás körében kiadott-, módosított-, illetve a meghosszabbított- és 2014. január 1-jén még érvényes döntésekre vonatkozóan.

Nem terjedne ki az adatszolgáltatás a következőkre:

 • feltételes adómegállapítás esetében azokra az ügyletekre, amelyekre a következő feltételek együttesen teljesülnek:
  • a határozattal érintett ügyletben vagy ügyletsorozatban részes összes fél kizárólag belföldön rendelkezik adóügyi illetőséggel, és
  • a határozattal érintett ügyletben vagy ügyletsorozatban részes felek egyike sem folytat más tagállambeli állandó telephelyen olyan tevékenységet, amelynek a határozattal érintett ügylet vagy ügyletsorozat egészét vagy részét képezi, és
  • a határozat nem egy személy más tagállambeli állandó telephelyén folytatott tevékenységéhez kapcsolódó intézkedéseire vonatkozik, és
  • a határozattal érintett ügylet vagy ügyletsorozat nem fejt ki a határokon átnyúló hatást.
 • a szokásos piaci ár megállapításának vonatkozásában azokra az ügyletekre, amelyekre a következő feltételek együttesen teljesülnek:
  • a határozattal érintett ügyletben vagy ügyletsorozatban részes összes fél kizárólag belföldön rendelkezik adóügyi illetőséggel, és
  • a határozattal érintett ügylet vagy ügyletsorozat nem fejt ki a határokon átnyúló hatást.

Tényleges tulajdonosi információk

Az Aktv. általános rendelkezései kiegészülnének. A jövőben az adóhatóság az Európai Unió tagállamából érkező megkeresésekkel, valamint a FATCA és CRS kötelezettségek ellenőrzésével kapcsolatosan jogosult lenne a tényleges tulajdonosi információk központi nyilvántartásából adatot igényelni, a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokhoz és dokumentumokhoz hozzáférni.

Mivel a tényleges tulajdonosi információk központi nyilvántartásáról külön jogszabály rendelkezik majd, ezért az adóhatóság adatigénylési és hozzáférési jogosultságát ezen külön jogszabály hatálybalépésének időpontjától gyakorolhatná.

A Pénzügyi Számlákkal kapcsolatos automatikus adatszolgáltatást (CRS szabályozás) érintő változások

A Pénzügyi Számlákkal kapcsolatos automatikus adatszolgáltatás (CRS szabályozás) – megállapodáshoz újabb országok csatlakoztak. A törvénymódosítás 2018-tól lehetővé tenné a pénzügyi számlainformációk automatikus információcseréjét a következő partnerországokkal:

Azerbajdzsán, Bahrein, Egyesült Arab Emírségek,

Franciaország következő tengerentúli területei: Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion és Saint-Barthélemy,

a Hollandiához tartozó Bonaire, Sint Eustatius és Saba,

valamint Libanon, Nigéria, Pakisztán, Szaúd-Arábia, Szingapúr és Törökország.

Technikai pontosítások

Az országonkénti jelentésekkel-, valamint az Art. tervezett változtatásaival kapcsolatos szövegezési pontosítások kerülnének átvezetésre az Aktv. szövegén.