Elérhető a Country-by-Country jelentés teljesítésére szolgáló nyomtatvány

Az adóhatóság közzétette a honlapján azt a nyomtatványt, amelyen a Country-by-Country (CbC) jelentést teljesíteniük kell az érintett multinacionális vállalatcsoportoknak (a kapcsolódó előírásokról itt és itt írtunk korábban).

Az általános szabályok alapján a nyomtatványt azon magyar adóügyi illetőségű társaságoknak kell elkészíteni és benyújtani a magyar adóhatósághoz, amelyek a kapcsolódó törvényi meghatározás értelmében végső anyavállalatnak minősülnek, vagy a CbC jelentéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése szempontjából végső anyavállalatként kerültek kijelölésre a vállalatcsoport által.

Ezekben az esetekben a nyomtatványt első alkalommal a multinacionális vállalatcsoport 2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi évére vonatkozóan kell kitölteni, és az adott pénzügyi év utolsó napját követő 12 hónapon belül kell benyújtani a NAV-hoz. Amennyiben tehát például a magyar adóügyi illetőségű végső anyavállalat vállalatcsoportjának pénzügyi éve megegyezik a naptári évvel, akkor a magyar tagvállalatnak 2017. december 31-ig be kell adnia a nyomtatványt a 2016-os pénzügyi év kapcsán.

Megjegyezzük, hogy az országonkénti jelentés elkészítésére és benyújtására kötelezett tagvállalat személyétől függetlenül minden érintett magyar tagvállalatot adatszolgáltatási kötelezettség terhel a végső anyavállalat vagy az adatszolgáltatásra kötelezett csoporttag adatait illetően. Ezt a bejelentési kötelezettséget (hasonlóan a CbC jelentéshez) először a multinacionális vállaltcsoport 2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó napját követő 12 hónapon belül kell teljesíteni.

Az előző példánál maradva tehát a magyar tagvállalatnak a fentiek szerinti bejelentést 2017. december 31-ig kell megtennie. A kapcsolódó nyomtatvány egyelőre nem érhető el a NAV honlapján, várhatóan a következő hetekben, de legkésőbb november végén kerül közzétételre.

Javasoljuk ügyfeleink számára, hogy a fenti kötelezettségek teljesítésére különös figyelmet fordítsanak, mert az adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség késedelmes, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítése esetén az állami adóhatóság a bejelentésre, adatszolgáltatásra kötelezett személyt 20 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.