Elfogadott adótörvények – Tranzakciós illeték és biztosítási adó

A tranzakciós illetékkel és biztosítási adóval kapcsolatos törvényalkotási folyamatról korábbi híreink közt mi is beszámoltunk.  Júliusban kihirdetésre kerültek a fenti jogszabályok. Nézzük röviden mit érdemes az új adónemekkel kapcsolatban tudni. 

Tranzakckós illeték

 • 2013. január 1-jétől lép hatályba;
 • Az illeték fizetésére a jogszabály szerint a pénzintézet / pénzügyi szolgáltató kötelezett, bár nem kizárható, hogy az a megnövekedett banki költségekben átterhelésre kerülhet az ügyfelekre, mivel azt a jogszabály nem tiltja;
 • A törvény hatálya a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatókra, illetve bizonyos esetekben a MNB-re is kiterjed (legalábbis egyelőre, mivel a szabály az IMF és az EKB tiltakozását is kiváltotta);
 • Illetékfizetési kötelezettség alá esik többek között, az átutalás, a beszedés, a posta útján kezdeményezett készpénzbefizetés, a készpénzkifizetés fizetési számláról, a készpénzátutalás, az okmányos meghitelezés (akkreditív) és minden olyan pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő fizetési művelet, amelynek eredményeképpen a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizető fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti;
 • A törvény bizonyos esetekben mentességet biztosít a tranzakciós illeték megfizetése alól (pl. ugyanazon pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlák közötti művelet, amennyiben a kedvezményezett és a fizető fél személye megegyezik, a csoportfinanszírozás, ha a csoport tagjainak számláit ugyanaz a pénzforgalmi szolgáltató vezeti, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak ellátási és családtámogatás lebonyolítás számlái terhére megvalósított fizetési műveletek);
 • Az illetékfizetési kötelezettség a fizetési művelet teljesítésének napján keletkezik.
 • Az illeték alapja fő szabály szerint az az összeg, amellyel a fizető fél fizetési számláját megterhelik, készpénzátutalás esetén az átutalási megbízásban szereplő pénzösszeg, a postai készpénzbefizetés esetén a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának átutalt összeg. A devizában zajló tranzakciókat az MNB által közzétett, a teljesítés napján hivatalos devizaárfolyamon kell átszámítani.
 • Az illeték mértéke alap esetben az illeték alapjának 0,1 százaléka, de fizetési műveletenként legfeljebb 6,000 forint. Az illeték megfizetésére kötelezettnek a számlakivonaton tájékoztatnia kell ügyfelét az ügyfél fizetési számláján végrehajtott tranzakcióhoz kapcsolódó illeték összegéről.

 

Tehát a cégek esetében tipikusan az alábbi esetekben merülhet fel illetékkötelezettség, amely a banki szerződéses feltételek módosítása esetén akár átterhelésre is kerülhet a pénzügyi szolgáltató által:

 • Szállítóknak történő kifizetések
 • Bérek kifizetése
 • Adók és járulékok megfizetése
 • Anyavállalat felé történő pénzmozgás, amennyiben az nem olyan csoportfinanszírozási (pl. cash pool) rendszerhez kapcsolódik, ahol a csoporttagok mindegyike ugyanannál a pénzforgalmi szolgáltatónál vezeti a számlát.

 

Biztosítási adó

 • 2013. január 1-jén lép hatályba;
 • A biztosítási szolgáltatás akkor adóköteles, ha a kockázat Magyarországon merül fel,
 • Az adó mértéke Casco esetén a díj 15%-a, vagyon- és balesetbiztosítás esetén pedig 10%-a.
 • Az adó nem terheli az élet-, valamint a betegségbiztosításokat.
 • A biztosítási adó két közterhet vált ki: a biztosítókat terhelő különadót és a tűzvédelmi hozzájárulást. (Az eredeti elképzelés szerint a baleseti adót is kiváltotta volna, amit végül nem fogadtak el)
 •  A biztosítási adó alanya a biztosító.
 •  Az adót a biztosítási díj, illetve díjrészlet elszámolását követő hónap huszadik napjáig kell megfizetnie a biztosítónak.