EMAP és eNyugta – A digitalizáció újabb lépcsőfokai Magyarországon

A napokban került kihirdetésre két Kormányhatározat, amelyek egy újabb, várhatóan átfogó adóreform részeként, konkrét határidőket írnak elő az adózók adminisztrációs terheit csökkentő EMAP (eseményalapú adatszolgáltatási megoldások) és a nyugtaadás digitalizálását célzó eNyugta rendszerek bevezetésére.

EMAP

Az EMAP rendszer célja, hogy új alapokra helyezze a foglalkoztatók állami szervek felé történő adatszolgáltatási kötelezettségeit. A reformokra azért van szükség, mert míg az egyik oldalon a vállalkozások versenyképességének növekedését gátolja, hogy ezek a folyamatok nem hatékonyak, a másik oldalon a közigazgatásra is túlzott ellenőrzési terhet ró, hogy az adatokat feldolgozó adatbázisok nincsenek összekapcsolva. A fejlesztés célja a lehetőleg egy csatornás, a periodikusság helyett eseményalapú foglalkoztatói adatszolgáltatás bevezetése, ahol a központi rendszerből az államigazgatási szervek állítják elő a számukra szükséges kimutatásokat, a foglalkoztatók és a foglalkoztatottak pedig könnyen, gyorsan lekérdezhetik az őket érintő adatokat.

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy csupán akkor kell adatot szolgáltatni, ha változás (pl. jogosultságban, foglalkoztatási feltételekben) vagy kifizetés történik az adott vállalkozásnál. A reform után pedig az adatszolgáltatást elegendő lesz egy alkalommal teljesíteni az EMAP rendszerben, azaz nem kell minden hatóságnak külön-külön adatot szolgáltatni (pl.: NAV, KSH, NEAK stb.) ugyanarról az eseményről. Az EMAP rendszer együtemű bevezetése a változás volumene miatt jelentős kockázatokat hordozna magában, ezért a Kormány önkéntes alapon csatlakozó vállalatok bevonásával pilot szakaszt tervez a rendszer tesztelésére, ez várhatóan 2025. december 1-től fog indulni.

eNyugta

Az online számla adatszolgáltatás és az online pénztárgépek bevezetésének pozitív hatásai (gazdaságfehérítés, vállalkozások digitalizációja) egyértelműen indukálják állami oldalon a további digitális fejlesztések végrehajtását.

Az eNyugta rendszer ezen folyamat következő lépéseként a papíralapú nyugtaadás alkalmazásának minimalizálását célzó elektronikus nyugtaadásra való áttérést, az általános nyugtaadat-szolgáltatás bevezetését, az online pénztárgéprendszer megújítását és ennek keretében az ePénztárgép-rendszer bevezetését foglalja magába. A koncepció megvalósításáért a Pénzügyminisztérium a felelős, melyre 2024. július 1-jei határidő került meghatározásra.