FATCA – megújított megállapodás az Egyesült Államokkal

Mint ismeretes, az USA kormánya 2022. júniusban felmondta az amerikai-magyar kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt, amely (hacsak az amerikai fél vissza nem vonja ez irányú döntését a felmondás hatályosulásáig) várhatóan 2023. január 8-án meg is szűnik (bár bizonyos rendelkezései 2024. január 1-ig még alkalmazhatók lesznek). Az egyezmény megszűnése többek között azért is volt probléma, mert eddig ez volt a jogalapja a két ország közötti automatikus adóügyi információcserének is, amelynek hiányában 30%-os forrásadó terhelhetne minden amerikai forrású kifizetést. Ennek elkerülése érdekében került sor ezért a pénzügyi számlákra vonatkozó adatcserét is szabályozó, már 2014 óta létező bilaterális egyezmény, az ún. FATCA-egyezmény megújítására.

Varga Mihály pénzügyminiszter 2022. december 10-i Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy Magyarország adóügyi megállapodást írt alá az Amerikai Egyesült Államokkal. Azonban nem a várva-várt, a kettős adóegyezménnyel kapcsolatos megállapodásról van szó, mivel a posztból kiderül az is, hogy a megegyezés az ún. FATCA szabályozással kapcsolatos.

A FATCA az amerikai „Foreign Account Tax Compliance Act”, azaz a „Külföldi Számlák Adómegfeleléséről Szóló Törvény” rövidítése. A törvényt az USA az egyesült államokbeli adóalanyok adóelkerülésének megakadályozása érdekében hozta, hogy a külföldi pénzügyi számlákon keletkező adóköteles jövedelmekről is megfelelő információval rendelkezzen. A FATCA-nak való nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdítására pedig kétoldalú megállapodásokat is köt, amelyek alapján ezekről a külföldi számlákról a szerződő felek kölcsönösen adatokat szolgáltatnak egymásnak.

Magyarország már 2014-ben megkötötte a FATCA Megállapodást az Egyesült Államokkal, és az azóta eltelt években a magyar pénzintézetek, pénzügyi vállalkozások rendszeresen jelentik az olyan számlákon képződő jövedelmeket, amelyeket egyesült államokbeli magánszemélyek vagy olyan külföldi jogalanyok birtokolnak, amelyekben az egyesült államokbeli adófizetők jelentős tulajdoni részesedéssel rendelkeznek. A kölcsönösség jegyében természetesen a magyar adóhivatal is adatokhoz jut a magyar adóügyi illetőségű adóalanyok amerikai egyesült államokbeli számláin képződő jövedelmekről.

A nemzetközi adatcsere lehetőségét eddig a FATCA Megállapodás mögöttes szabályaként a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok által 1979-ben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló adóegyezmény tájékoztatáscseréről szóló cikke biztosította. Mivel azonban az adóegyezményt az USA 2022 nyarán felmondta, úgy tűnt, hogy az egyezmény megszűnését követően a FATCA adatcserére nem lesz többé jogalap vagy legalábbis ez a jogalap bizonytalanná válik, és ez a tény az amerikai forrásból származó jövedelmek már 2023. januárjától történő jelentős forrásadóztatásához vezethet.

Ennek elkerülésére született meg a mostani megállapodás, az ún. Memorandum of Understanding, amely tulajdonképpen a hatályos amerikai-magyar FATCA megállapodás kiegészítése. Az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának honlapján elérhető szöveg alapján a szerződő felek az adatcsere jogalapjaként a jövőre nézve egy másik nemzetközi jogszabályt, az EU és OECD tagállamok által 1988-ban aláírt, az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló egyezményt jelölték meg, amelyet Magyarországon 2014-ben hirdettek ki a 2014. évi XLII. törvénnyel. Az új megállapodás alapján tehát a FATCA adatcsere továbbra is biztosított az USA és Magyarország között.

Az amerikai-magyar kettős adóegyezmény megszűnése miatt 2024-ben azonban jelentősen megváltozhat a magyar adóalanyok amerikai forrású jövedelmeinek adóztatása, mivel egyelőre nincs hír arról, hogy a régi, megszűnő adóegyezmény helyébe új lépne.