Jogellenes a határidőn túl kiszabott adóbírság

A Kúria nemrég tette közzé ítéletét, amelyben kimondta, hogy az adóhatósági határozat meghozatalára nyitva álló határidőn túl adóbírság kiszabásának nincs helye. A határidő leteltét követően kiszabott szankció sérti a tisztességes eljáráshoz való alkotmányos jogot.

Az ítélet alapjául szolgáló ügyben az adóhatóság az adózó részére 2014. október 17-én kézbesítette a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés jegyzőkönyvét. Tekintettel arra, hogy az adóhatóságnak az utólag megállapított adókülönbözetről az elsőfokú határozatot a jegyzőkönyv kézbesítésétől számított 60 napon belül kell meghoznia, az adózó részére a határozatnak legkésőbb 2014. december 16-ig meg kellett volna érkeznie. Ennek ellenére az adóhatóság az elsőfokú határozatát – amelyben az adózó terhére adókülönbözetet állapított meg, valamint késedelmi pótlékot és adóbírságot szabott ki – közel 6 hónapos késéssel, 2015. május 11-én kézbesítette.

A Kúria – figyelembe véve az Alkotmánybíróság korábbi határozatát – az adóhatósági határozat egyes megállapításaival kapcsolatban a következőket mondta ki:

  • Az adóhatóság jogosult a határidőn túl is megállapítani adózó terhére adókülönbözetet, mivel azzal nem jogkövetkezményt (szankciót) állapít meg, hanem az adózó jogszerűtlen adózói magatartását korrigálja.
  • Pénzügyi teljesítések késedelme esetén a kamat/pótlék megfizetésének kötelezettsége általános jogelv, amely adott esetben az adóhatóságot is terheli. Ezen intézményi jellemzők alapján a késedelmi pótlék nem minősül olyan szankciónak, amely a hivatkozott alkotmánybírósági határozat hatálya alá tartozna, ezért annak határidőn túl történő kiszabása továbbra is megengedett.
  • A határidőn túl kiszabott adóbírság sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, ugyanis az adóbírság nem alkotmányos kötelezettségen, nem általános jogelveken, hanem kizárólag a jogalkotó azon elhatározásán nyugszik, hogy adóhiány esetén kerüljön sor adóbírság fizetésére. Ebből következően tehát az adóhatóságnak nincs lehetősége a határidő leteltét követően adóbírságot kiszabnia.

OrienTax vélemény: Az ítélet tükrében érdemes lehet mérlegelni a jogi lehetőségeket az olyan – még el nem évült és bíróság által felül nem vizsgált – jogerős adóhatósági határozatokkal szemben, amelyben az adóhatóság az eljárási határidő leteltét követően szabott ki adóbírságot.