Küszöbön áll a kötelező visszaváltási rendszer (DRS) indulása

Részben hatályba lépett a Kormány 450/2023. (X. 4.) számú rendelete, vagyis a DRS-rendelet a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól.

A DRS-rendelet fogalmi rendszere 2023. november 1-jétől hatályos, maga a rendszer pedig 2024. január 1-jével indul. Az eltérés oka, hogy az a gyártó, aki 2024. január 1-jétől már forgalomba hozna belföldön kötelezően visszaváltási díjas terméket, annak regisztrációját még idén, 2023. november 15-ig kell kezdeményeznie.

A határidő azért ilyen szoros, mert a regisztráció elvégzésére 45 nap áll rendelkezésére a koncessziós társaságnak, amely az EPR-hez hasonlóan ebben az esetben is a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt (MOHU).  A kérelemhez mintaterméket is csatolni kell, a MOHU pedig ellenőrizni fogja többek között a díjköteles üvegen/palackon lévő jelölés automata visszaváltó berendezéssel történő olvashatóságát, illetve a termék fizikai paramétereit is.

A DRS-rendelet alapján kötelezően visszaváltási díjas termék a tej és tejalapú italtermék kivételével a fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermék fogyasztói, közvetlen, műanyag, fém vagy üveg alapanyagú, palack vagy doboz formájú, nem újrahasználható vagy újrahasználható csomagolása, amely 0,1–3 literig terjedő űrtartalommal bír, ide nem értve a csekély mennyiségű kibocsátó által forgalomba hozott italtermék csomagolását.

A DRS-rendszerben való részvétel alól a csekély mennyiségű, vagyis az évente 5000 darab terméknél kevesebbet forgalomba hozó gyártók felmentést kapnak.

A DRS-rendelet a kötelező mellett meghatározza az önkéntesen visszaváltási díjas termék fogalmát is, így ösztönözve a gyártókat a rendszer minél szélesebb körű használatára a jövőben.

A visszaváltási díj összegének alakulása:

  • A kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék után darabonként 50 forint visszaváltási díj fizetendő.
  • A kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható termék darabonként fizetendő visszaváltási díját a gyártó határozza meg.
  • Az önkéntesen visszaváltási díjas termék darabonként fizetendő visszaváltási díját a gyártó határozza meg. Az önkéntesen visszaváltási díjas termék visszaváltási díjának változásáról a gyártó a változás időpontja megjelölésével, legalább 30 nappal a változás bevezetése előtt tájékoztatja a forgalmazót.

A visszaváltási díj összegét a számlán vagy a nyugtán a termék árától elkülönítve kell feltüntetni, a fogyasztó részére pedig vissza kell azt fizetni (ez utalvánnyal is történhet), ha a gyártó által előírt formában visszahozza az üres terméket. Ez jellemzően azt jelenti majd, hogy a dobozokat, üvegeket nem szabad összenyomni, szétvágni, hanem eredeti formájukban kell azokat a nagyobb boltokban kihelyezett visszaváltó automatákba elhelyezni.

A MOHU működteti tehát az EPR-rendszer mellett a DRS-rendszert, így többek között kihelyezi és karbantartja a visszaváltó automatákat, illetve átveszi és kezeli a csomagolási hulladékot is.

Az érintett gyártók 2024-től (a rendszer bevezetésétől számított 5 évig) DRS szolgáltatási, illetve csatlakozási díj fizetésére is kötelesek, ennek mértékéről azonban csak a későbbiekben megjelenő DRS-díjrendeletből fognak tájékoztatást kapni, ami nehezen kalkulálhatóvá teszi a költségeket és kockázatossá a 2024-től forgalmazott termékek regisztrációját is.

A DRS szabályait a következőkben az EPR-hez hasonlóan cikksorozat keretében dolgozzuk fel.