Maradna a fordított adózás az Európai Bizottság javaslata szerint

Meghosszabbítaná a választható fordított adózás és a gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási lehetőségét a Bizottság, hogy visszaszorítsa a Közösségen belüli áfacsalásokat.

Főszabály szerint az áfát a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany köteles megfizetni, míg egyes, kivételes esetekben a fordított adózás esetén a jogalkotó a termék beszerzőjét, szolgáltatás igénybevevőjét teszi adófizetésre köteles adóalannyá.

A HÉA-irányelv 199a. cikkén alapuló fordított adózást a tagállamok opcionálisan alkalmazhatják a cikkben előre meghatározott érzékeny gazdasági területeket jellemzően érintő, a területükön bekövetkező csalás elleni fellépésre. Magyarország többek között a gabonafélék, illetve acélipari termékek értékesítésére is ezen cikk alapján alkalmazza a fordított adózást.

A 199b. cikkben foglalt gyorsreagálási mechanizmus olyan kivételes intézkedés, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy rendkívüli sürgősségű esetekben mielőbb ideiglenes fordított adózást vezessenek be azokban az ágazatokban, amelyekben hirtelen és súlyos csalások történtek és nem szerepelnek a 199a. cikk felsorolásában. Ez az eljárás kivételes és gyors, a Bizottságnak egy hónapon belül választ kell adnia arról, hogy támogatja a tagállam megindokolt intézkedését vagy elutasítja azt. Támogatás esetén az intézkedést legfeljebb 9 hónapra lehet bevezetni.

Tipikus Közösségen belüli csalásról például akkor beszélhetünk, amikor valamely kereskedő egy másik tagállamból elfuvarozott vagy ott feladott termékeket szerez be, azokat a számlán szereplő áfa felszámításával értékesíti a belföldi megrendelő részére, majd amint megkapta az áfa összegét a megrendelőtől, a kereskedő eltűnik, mielőtt megfizetné az esedékes áfát az adóhatóságoknak. A fordított adózás erre az esetre kínál kedvező megoldást, hiszen, ha a vevő számítja fel az áfát, a kereskedő nem jut olyan áfa összeghez, amelyet megtarthatna magának.

A Bizottság friss javaslatával 2025. december 31-ig hosszabbítaná meg a két fenti cikk alkalmazhatóságát, amivel mindkét esetben már egy korábban meghosszabbított határidőt (2022. június 30.) tolna ki. Ez azt mutatja, hogy az intézkedések eddig is hatékony fellépési lehetőséget biztosítottak a tagállamoknak a Közösségen belüli áfa csalásokkal szemben, amit a Bizottság 2018-as jelentése és a tagállamok visszajelzései is alátámasztottak.

A 199a. cikk hatálya kiterjed az EU üvegházhatást okozó gáz kibocsátáskereskedelmi rendszerére (ETS), vagyis a kvótakereskedelemre is, amelyet a nemrég elfogadott európai zöld megállapodás (Green Deal) tovább kíván bővíteni. A fordított adózás fenntartásával az áfa rendszer megfelelően biztosíthatja az ETS rendszer minél szélesebb körű védelmét is a csalásokkal szemben.