Miként változott a szakképzési hozzájárulás 2012-ben?

A szakképzési hozzájárulási kötelezettséget eddig a 2004. január 1-jén hatályba lépett 2003. évi LXXXVI. törvény szabályozta, mely az évek alatt többször módosult. Azonban a törvény a gyakori módosítások ellenére sem tudta hatékonyan szolgálni a hazai szakképzés-fejlesztést.  A  bonyolult és nehezen áttekinthető  szabályozás a hozzájárulás megfelelő beszedését sem eredményezte. Az Országgyűlés tavaly év végén elfogadta az új szakképzési hozzájárulásról szóló 2011. évi CLV. törvényt, mely az iskolai rendszerű képzések támogatását és a hatékonyabb, eredményesebb szabályozását tűzi ki célul.

Az alábbiakban összefoglaljuk új és a régi szabályozás közti legfontosabb eltéréseket:

  • A kötelezettek körében nem tapasztalhatunk nagy mértékű változást.  A változások közül kiemelhető, hogy 2012-től a közjegyzői iroda is alanya a szakképzési hozzájárulásnak.
  • Míg korábban a szakképzési hozzájárulást a társadalombiztosítási járulékalap után kellett megállapítani,  idéntől a szociális hozzájárulási adóalapra vetítve kell számítani. A szakképzési hozzájárulás mértéke változatlanul 1,5%.
  • Az új rendelkezések alapján a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó kötelezetteknek is naptári évre kell a szakképzési hozzájárulást megállapítani.  Átmeneti szabályként ezen kötelezetti körnek a 2011-ben kezdődő üzleti évre vonatkozóan 2011. december 31-ig időarányosan a korábbi szabályok szerint, míg 2012. január 1-től az új törvény szerint kell a hozzájárulást teljesíteniük.  Amennyiben az eltérő üzleti éves kötelezett a 2011. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a hozzájárulási kötelezettséget részben a saját munkavállaló számára megszervezett képzés költségeinek elszámolásával teljesíti, akkor 2012. február 25-ig teljesítenie kell az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségét a munkaügyi központ felé.
  • Az új jogszabály értelmében 2012-től nincs lehetőség a saját munkavállaló képzési költségeinek elszámolására, illetve fejlesztési támogatás nyújtására a szakképzési hozzájárulás terhére.
  • A szakképzési hozzájárulás továbbra is teljesíthetőszakközépiskolával kötött megállapodás útján, szakközépiskolával kötött tanulószerződés alapján, továbbá gyakorlatigényes felsőoktatási alapképzési szak keretében történő gyakorlati képzés szervezésével a felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján (2012. augusztus 31-ig), illetve hallgatóval kötött munkaszerződés alapján (2012. szeptember 1-től).
  • A gyakorlati képzést szervezők normatíva alapján csökkenthetikbruttó szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket (2012-ben 440.000 Ft/fő/év).
  • A kötelezettek köre két nagy csoportra bontható az alapján, hogy a kérdéses vállalat szervez vagy sem gyakorlati képzést. A különbség korábban az adatszolgáltatási, bevallási kötelezettségben is megjelent, mely az új törvénnyel megszűnt.  2012-től az összes kötelezett ( a gyakorlati képzést szervezők is) az adóhatósághoz teljesíti  bevallási kötelezettségét.
  •  Az év 1-11. hónapjában a kötelezettek előleget fizetnek a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig az állami adóhatóság által vezetett számlára. Az előleg a tárgy havi bruttó fizetési kötelezettség és az időarányosan meghatározott csökkentő tételek különbségeként számítódik. A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év február 25-ig kell befizetni, vagy lehet a többletbefizetés visszaigényelni.
  • A törvény átmeneti szabályokat határoz meg a folyamatban lévő gyakorlati képzésekre (tanulószerződés, hallgatói szerződés, tárgyi eszközbeszerzés, fejlesztési támogatás stb.) vonatkozóan.