NYÁRI ADÓCSOMAG – Offshore amnesztia, SZJA és illetékek

Ez a nyár sem telhet el adóváltozások nélkül.  Mielőtt még beleszaladnánk a hamarosan induló „őszi szezonba”, érdemes gyorsan átfutni, hogy a nyári ülésszak milyen változásokat hozott.

Offshore-amnesztia további kiterjesztése

Egy tavaly év végén elfogadott jogszabály lehetőséget teremtett arra, hogy a magánszemélyek az ellenőrzött külföldi társaságokban („offshore társaságok”) tartott vagyonukat kedvező adózás (10%-os adómérték) mellett hazahozzák Magyarországra, bizonyos kijelölt hitelintézetek közreműködésével.
A júliusi törvénycsomag keretében elfogadott módosítások értelmében változtak a kedvezményhez kapcsolódó határidők:

  • Osztalék esetén a külföldi társaság az osztalékfizetés alapjául szolgáló jövedelmet legkésőbb 2011. április 30-ig kellett, hogy bevételként elszámolja, vagy az legkésőbb 2011. április 30-ig a külföldi társaság bankszámláján szerepeljen (a korábbi szabály szerint 2010. október 31. volt a határidő).
  • Külföldi vagyon hazai bankszámlára utalása esetén szintén 2011. április 30-ra módosult az az időpont, ameddig legkésőbb a külföldi számlán meg kellett jelennie a kedvezményes adózás alá eső jövedelemnek.
  • Offshore cég belföldi cégben történő részesedésének magánszemély általi kivásárlására (akár úgy, hogy ahhoz forrást az offshore cég biztosítja) pedig nem csak 2010-ben, és 2011-ben, hanem 2012-ben is lehetőség lesz, feltéve, hogy a tulajdonszerzést a magánszemély legkésőbb 2012. december 31-ig bejelenti az adóhatóságnak (a korábbi határidő 2011. december 31. volt).

A fenti három kedvezmény továbbá még egy esettel bővült, mégpedig a magánszemély az általa vagy közeli hozzátartozója, élettársa által ellenőrzött társaságtól bizonyos eszközöket (belföldi ingatlan, ahhoz kapcsolódó vagyoni jog; jármű, légi jármű, és szállítás céljára szolgáló felszerelés; illetve részesedés) kedvező adózás mellett megvásárolhat úgy, hogy arra a forrást az offshore társaság biztosítja. Erre vonatkozóan legkésőbb 2012. június 30-ig kell szerződést kötni, és az offshore társaság legkésőbb 2013. január 31-ig bocsáthatja a magánszemély rendelkezésére az ellenértéket.

A jogszabály értelmezésével kapcsolatban a sajtóban ellentmondásos információk jelentek meg, mely szerint a 2011. április 30-i határidő arra vonatkozik, hogy eddig az időpontig Magyarországra kellett volna utalni a jövedelmet a kedvező adózás alkalmazásához. Véleményünk szerint azonban a jogszabályból csak az olvasható ki, hogy az amnesztia arra az összegre vonatkozik, amely eddig az időpontig a külföldi bankszámlán szerepel, és a kijelölt hitelintézetek is ezt fogják vizsgálni.
Szja változások
Az Szja törvény módosítása a szokásos piaci érték fogalmát kiegészíti a tőzsdén nem forgalmazott részvény, vagyoni betét, üzletrész és más hasonló, tagsági jogot megtestesítető vagyoni részesedés szokásos piaci értékének meghatározásával, mely – ha a magánszemély ellenkezőjét nem bizonyítja – a vagyoni részesedést kibocsátó jogi személynek, egyéb szervezetnek a vagyoni részesedés megszerzésének alapjául szolgáló szerződés megkötésének, jogügylet létrejöttének napján ismert, a beszámoló elfogadására jogosult szerve által már jóváhagyott beszámoló mérlegében kimutatott saját tőke összegéből a vagyoni részesedésre arányosan jutó rész, növelve a kibocsátó jogi személy, egyéb szervezet olyan kötelezettségének összegével, amely a vagyoni részesedéshez kapcsolódó jóváhagyott osztalék, részesedés címén a vagyoni részesedés megszerzésekor még fennáll.

A másik fontos változás, hogy köszönhetően a Széchenyi Pihenő Kártya elindulásának, 2011. október 1-jétől megszűnik az üdülési csekkek kedvezményezése a személyi jövedelemadóban, azaz az üdülési csekk átadását ezen időpontot követően már nem lehet béren kívüli juttatásnak tekinteni. Természetesen az ezen időpontot megelőzően üdülési csekk formájában megszerzett bevétel adókötelezettségét az új szabály nem érinti.
Illetékmentesség ingatlannal rendelkező társaságban történő részesedés megszerzésére

A  jogszabály-módosítás tovább szűkítette azt a potenciális kört, ahol egy cég vagyoni betétjének (üzletrész, részvény) megszerzése ingatlan-átruházási illeték kötelezettséggel járhat.

A változás értelmében a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése a korábbi szabályozással ellentétben csak akkor eredményez illetékfizetési kötelezettséget, ha a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság cégjegyzékben feltüntetett (ennek hiányában a létesítő okiratában megjelölt) főtevékenysége az alábbiak közül valamelyik:

  • épületépítési projekt szervezése
  • lakó- és nem lakó épület építése
  • saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
  • saját tulajdonú ingatlan adásvétele

 

A belföldi ingatlannal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése után 2010. január 1-jétől kell visszterhes vagyonátruházási illetéket fizetni meghatározott esetekben.  A jogszabályt már tavaly is „finomították”, ugyanis 2010. július 1-jétől mentes az illeték alól a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek kapcsolt vállalkozások közötti átruházása.  A mostani változás további enyhítést, és az érintetti kör további szűkítését jelenti.  A módosítást, a törvény hatálybalépését (azaz 2011. július 15.) követően illetékszabásra bemutatott, vagy más módon az adóhatóság tudomására jutott esetekben kell alkalmazni.