• A Javaslat (ismételten) egy évvel későbbre, azaz 2019-re halasztaná az IFRS-ek kötelező alkalmazásának bevezetését a szövetkezeti hitelintézetek és a szövetkezeti hitelintézetek integrációjában részt vevő egyéb hitelintézetek számára.
 • A Javaslat új szabályként rögzítené, hogy az hatósági ellenőrzés azon megállapításainak eredményhatását, melyek
  • az adott üzleti év mérlegkészítés időpontjáig ismertté váltak,
  • amelyeket a vizsgált vállalkozó nem vitatott, és
  • amelyek jogerőssé váltak

az adott üzleti évre vonatkozóan kellene elszámolni.

 • A Javaslat szerint, ha az illetékes hatóság az adott üzleti év mérlegkészítés időpontjáig jogerősen megváltoztatta a (bármely) korábbi üzleti évet érintő (korábbi üzleti évben már elszámolt) határozatát, akkor a változtatás számviteli hatását a tárgyévre vonatkozóan kellene elszámolni, azaz nem a jogerős határozat elszámolásával érintett korábbi üzleti évek adatait lenne szükséges módosítani.
 • A Javaslat pontosítja, hogy a fejlesztési célra kapott támogatás miatt képzett halasztott bevételt a visszafizetendő támogatás ráfordításkénti elszámolásakor kellene megszüntetni (jelenleg a támogatás visszafizetésekor írja ezt elő a szabály).
 • A származékos leszállítási ügylet keretében beszerzett eszközöket a bekerülés (beszerzés) napjával valós értékre kellene értékelni, függetlenül attól, hogy a vállalkozó egyébként alkalmazza-e a valós értéken történő értékelést.
 • A fenti módosításokat először a 2018. évben induló üzleti évről készített beszámolókra kellene alkalmazni, azonban lehetne alkalmazni már a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is.